เงินบุตรเข้าวันไหน? เช็คช่องทางตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรในปี 2024

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เงินบุตรเข้าวันไหนในปี 2567/2024

รับประกันได้ว่าโครงการเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดยังคงดำเนินการไปเรื่อยๆ เพราะอัตราการเกิดของเด็กแรกเกิดในประเทศไทยยังคงสูงอยู่ และส่วนใหญ่แล้วเด็กก็อาจจะได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ดีเพราะพ่อแม่ยังไม่ถึงวัยอันควรดังนั้นทางโครงการเงินอุดหนุนบุตรจึงเป็นโครงการที่ภาครัฐสนับสนุนอยู่เรื่อยมาหากใครที่ทำการลงทะเบียนอุดหนุนบุตรไปแล้วแน่นอนว่าคุณสามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตัวเองแล้วนะ เงินบุตรเข้าวันไหนไทม์ไลน์ในปี 2567 มีการระบุไว้อย่างชัดเจนกับการเช็คเงินอุดหนุนบุตรโดยจะโอนเงินในทุกวันที่ 10 ของเดือนและในบางเดือนก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันได้เล็กน้อยเช่นวันที่ 8 หรือ 9 สำหรับใครที่มีบุตรแรกเกิดและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรก็สามารถไปลงทะเบียนอุดหนุนบุตรได้ที่เขตเทศบาลหรืออำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ตามบัตรประชาชนได้เลย ทั้งนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรหรือตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนต้องทำยังไงบ้าง?

เช็คขั้นตอนการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรล่าสุด

ลงทะเบียนอุดหนุนบุตรกับเอกสารที่ต้องใช้ก็มีเพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง สำเนาใบแรกเกิดของเด็ก สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก สมุดสีชมพู และสำเนาสมุดบัญชีของผู้ปกครองเท่านั้น สำหรับใครที่ลงทะเบียนอุดหนุนบุตรกันไปแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรหรือตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนได้ทั้งหมดถึง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยการเข้าไปกรอกเลขบัตรของผู้ลงทะเบียน เลขบัตรของเด็กแรกเกิด และรหัสยืนยัน จากนั้นกดค้นหาข้อมูล 2.สามารถตรวจสอบได้ที่ทางแอปพลิเคชัน ทางรัฐ 3.สามารถตรวจสอบได้ที่ทางแอปพลิเคชัน เงินเด็ก ทั้งหมดนี้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรหรือตรวจเงินอุดหนุนบุตรกันได้เลย และหากใครที่มีเด็กแรกเกิดก็อย่าลืมที่จะขอเงินอุดหนุนบุตรเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากทางภาครัฐอีกด้วยนะ.

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าติดต่อที่ไหนได้บ้าง?

เป็นยังไงกันบ้างใครที่ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรแล้วมีปัญหาหรือพบว่าเงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าก็อาจจะเกิดจากการคลาดเคลื่อนของไทม์ไลน์และปัจจัยอื่นๆ หากว่าผิดสังเกตและระยะเวลาตามการโอนเงินมันนานเกิดไปก็สามารถที่จะติดต่อเงินอุดหนุนบุตรได้ที่เบอร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ 06-5731-3199, 08-3431-3533, 08-2091-7245, 08-2037-9767 หรือโทรหาสายด่วนโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงได้เลย ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบให้บ่อยและถูกต้องมากที่สุดหากเกิดปัญหาเบอร์ทั้งหมดนี้ที่ปรากฏสามารถติดต่อได้เลย.