สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสสมัครง่ายอนุมัติไวใน 1 ชั่วโมง
รายได้ต่อเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
ร้อยละต่อปี
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
ระหว่าง 20-64 ปี
วงเงินได้รับ
ไม่เกิน 300,000 บาท
ระยะเวลากู้
สูงสุด 60 เดือน

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสดีอย่างไร

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเป็นสินเชื่อเงินกู้ประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลโดยจุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสคือ ลูกค้าสามารถกู้เงินหลักแสนจากสินเชื่อบุคคลพรอมิสได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการเป็นหลักประกันสินเชื่อ การกู้เงินจากสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสลูกค้าสามารถที่จะขอกู้เงินเพิ่มได้แม้ยังไม่มีการปิดบัญชีและสามารถกู้ต่อได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะมีการยกเลิกบัญชี นอกจากนี้หากเราต้องการปิดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนกำหนดก็สามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการสมัครสินเชื่อพรอมิสเราสามารถที่จะลง

ทะเบียนเพื่อขอสมัครสินเชื่อที่เว็บไซต์ออนไลน์ของสินเชื่อบุคคลพรอมิสหรือจะเดินทางมาสมัครกับสินเชื่อบุคคลพรอมิสสาขาที่เราสะดวกที่สุดก็ได้

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสอนุมัติง่ายไหม

การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสหลายคนอาจจะสงสัยว่ากู้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสอนุมัติง่ายไหมซึ่ง
สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสจะอนุมัติง่ายหรือยากนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกสารของผู้ที่ต้องการสมัครขอสินเชื่อบุคคลพรอมิสเป็นสำคัญโดย

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสได้จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน 60 ปีโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดกับสินเชื่อบุคคลพรอมิสได้ ซึ่งผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อพรอมิสจะต้องมีรายได้หรือฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่ 8,000 บาทขึ้นไปและต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานและผู้ที่สมัครขอสินเชื่อบุคคลพรอมิสไม่ว่าจะสมัครที่สาขาหรือสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จะต้องอาศัยอยู่หรือทำงานในพื้นที่การให้บริการของสินเชื่อบุคคลพรอมิสเท่านั้น

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเอกสารสมัครพรอมิสมีอะไรบ้าง

การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารสมัครพรอมิสดังนี้คือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 60 วันในการยื่นประกอบกาพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสจะใช้เวลาในการอนุมัติและทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมงเท่านั้นและหลายคนอาจจะสงสัยว่าการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสวงเงินเท่าไหร่ ซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดได้ถึง 5 เท่าของรายได้และหลังจากที่เราเช็ควงเงินพรอมิสว่าได้รับการอนุมัติวงเงินให้กู้แล้วเราสามารถที่จะใช้วงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสได้เลยทันที โดยทางสินเชื่อบุคคลพรอมิสจะมีการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลที่อัตราดอกเบี้ย 15-25 เปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งถ้าหากมีข้อสงสัยว่าควรกู้สินเชื่อพรอมิสดีไหมเราสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าสินเชื่อบุคคลพรอมิสที่หมายเลขติดต่อสายด่วน 1751 ได้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลอนุมัติง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
ร้อยละต่อปี
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงินได้รับ
ไม่กำหนด
ระยะเวลากู้
ไม่กำหนด
สินเชื่อ kkp personal loan ดอกเบี้ยต่ำพร้อมอนุมัติเร็ว
รายได้ต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
ร้อยละต่อปี
สูงสุด 24.99% ต่อปี
อายุ
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินได้รับ
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
สูงสุด 72 เดือน