วันเสาร์ 23 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์

Tags : การอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ

รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษ สื่อประเภทไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information )สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3 พฤษภาคม 2563

อัพเดท ล่าสุด