วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > เผยแพร่ผลงาน > การเผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บครูไทย

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บครูไทย

หมวดหมู่ : เผยแพร่ผลงาน 16 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 3,535 ครั้ง

ท่านที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในเว็บไซต์ครูไทย ให้ท่านส่งไฟล์บทคัดย่อ (ไฟล์ Word) และไฟล์นวัตกรรม (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail : แล้วแจ้งการส่งไฟล์มาทาง Facebook Messenger ที่เป็นระบบฝากข้อความหน้าเว็บไซต์ หลังจากนั้นทางเว็บไซต์ครูไทย จะดำเนินการเผยแพร่ผลงานของท่านขึ้นหน้าเว็บไซต์ต่อไป

เปิดอ่าน 3,535 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ใบงานและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ของดีเมืองจันท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 พฤษภาคม 2563

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสังคมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook