วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สพฐ. เดินหน้า 4 นโยบายในโรงเรียนปี 63

สพฐ. เดินหน้า 4 นโยบายในโรงเรียนปี 63

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 16 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 1,502 ครั้ง

บอร์ด กพฐ. ไฟเขียว สพฐ.เดินหน้า 4 นโยบาย ดันโรงเรียนนิติบุคคล-เปิดห้องเรียนสองภาษา-ปรับปรุงหลักสูตรพื้นฐาน ฐานสมรรถนะ-ปฏิรูปการศึกษาในห้องเรียน เริ่มทุกประเด็น ปี63

วันนี้ (15 พ.ย.) ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ.  ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำเรื่องโรงเรียนนิติบุคคล  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการปฏิรูปการศึกษา ที่เป็นนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มาเสนอ กพฐ. เพื่อขอคำแนะนำ โดยเรื่องโรงเรียนนิติบุคคล นั้น กฎหมายเดิมที่มีอยู่ เช่น พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 ระบุว่าโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และยังมี พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 อีก แต่กฎหมายที่มีอยู่ยังมีข้อจำกัด ไม่สนับสนุนให้เป็นโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบ  โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1ชุด เพื่อพิจารณาแนวทางการให้โรงเรียนมีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างเข็มแข็ง สามารถทำงานได้ โดยเฉพาะ 4 เรื่อง คือ งบประมาณ วิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้โรงเรียนด้วย ตลอดจนประสานกับสำนักงบประมาณว่าจะจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนให่แก่สถานศึกษาได้หรือไม่ ซึ่งหากทำได้จะเป็นการนำเสนอของบฯปี 2564  โดย รมว.ศธ. อยากทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งตนคาดว่า 3 เดือนจากนี้น่าจะข้อสรุป

ดร.อำนาจ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ที่ผ่านมาตน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และ กพฐ. ได้หารือกับ รมว.ศธ. แล้วและ รมว.ศธ. ก็เห็นด้วย โดยจะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐานสมรรถนะ  โดยเน้นที่สมรรถนะของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง โดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นมาชุดหนึ่ง  ซึ่งจะทำการพัฒนาเชิงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งจะมีการทำควบคู่ไปกับการพัฒนาการประเมินผล  สนับสนุนดิจิทัล สื่อ วัสดุอุปกรณ์ การสร้างความรับรู้กับชุมชน  โดยนำร่องใช้หลักสูตรใหม่กับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 สำหรับปีการศึกษา 2564 จะเปิดให้โรงเรียนมีความพร้อมสมัครเข้ามาใช้หลักสูตรใหม่ คาดว่าในปีการศึกษา 2565 จะนำไปใช้กับทุกโรงเรียนได้ ไม่เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น

“สำหรับนโยบายพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่ง รมว.ศธ. ให้มีโรงเรียนประจำอำเภอสอนสองภาษา จำนวน 2,000 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 นั้น ผมเห็นว่า สามารถดำเนินการครอบคลุมไปถึงระดับตำบลได้  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 สพฐ.ได้กระจายอำนาจเรื่องการรับนักเรียนไปให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดดูแล ถ้าโรงเรียนไหนมีความพร้อมก็สามารถขอเสนอเปิดห้องเรียนสองภาษามาได้ โดยเร็วๆนี้ สพฐ.จะแก้ไขหลักเกณฑ์การเปิดสอนห้องเรียนสองภาษาใหม่ ซึ่งครูต้องมีความพร้อม และ ผู้ปกครองมีความสนใจ  รวมถึงจะให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ERIC Network) ดำเนินการอบรมพัฒนาครูให้ด้วย” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว และว่า สำหรับเรื่องการปฏิรูปการศึกษา สพฐ. ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิรูปในห้องเรียน ให้ครูมีนวัตกรรมของตนเอง และอยู่ห้องเรียนกับเด็กไม่ต่ำกว่า 200 วันต่อปีการศึกษา

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/741812

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook