วันพุธ 8 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ปลัด ศธ.แต่งตั้ง-โยกย้าย ‘รอง-ผอ.’กศน.จว. 63 ราย

ปลัด ศธ.แต่งตั้ง-โยกย้าย ‘รอง-ผอ.’กศน.จว. 63 ราย

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 16 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 505 ครั้ง

นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ คำสั่งที่ 2183/2562 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29 ราย ได้แก่ นายอนันต์ คงชุม เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก (ผอ.สนง.กศน.จ.พิษณุโลก) นายชินกร คะอังกุ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.อำนาจเจริญ นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.เพชรบูรณ์ นายสนิท อาษาธง เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.หนองบัวลำภู นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ปราจีนบุรี นายเอกราช ชวีวัฒน์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.นครปฐม นายกาเรียน ยืนยงชาติ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา นายทัศน์พล เรืองศิริ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.สมุทรปราการ

นายสุรพล สงณรงค์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ชุมพร นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ระยอง นางรัชนุช สละโวหาร เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.สิงห์บุรี นายวรรณวิจักษณ์ กุศล เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ตราด นายประพันธ์ ทองพราว เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.น่าน นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.กรุงเทพมหานคร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.มหาสารคาม นายสัญญา ยุบลชิต เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.ร้อยเอ็ด นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.สระบุรี นายอำไพ ข่าขันมะลี เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.อ่างทอง นายชัชพงศ์ สร้อยแสง เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.มุกดาหาร

นายคมสัน สารแสน เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.กาฬสินธุ์ นางสุทิศา ซุ่นคง เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.ปัตตานี น.ส.ปาริชาติ ไชยสถิตย์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.หนองคาย น.ส.หลิงฟ้า ขันติรัตน์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.กำแพงเพชร พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.ชัยนาท น.ส.ฐิติพร บุทธิจักร์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.เชียงใหม่ นายคณิน ทองเอียด เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.ยะลา นางวรภร ประสมศรี เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.สมุทรสาคร และนางอุทัยวรรณ แก้วเขียว เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.สิงห์บุรี

คำสั่งที่ 2184/2562 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย ดังนี้ นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.อุทัยธานี น.ส.นราวรรณ เวชธรรม เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.สตูล นายประเวช เหล่าประเสริฐ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.สุโขทัย นายสมเจตน์ สวาศรี เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.อุตรดิตถ์ นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.กำแพงเพชร นางชนกพร จุฑาสงฆ์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.แม่ฮ่องสอน นางมีนา กิติชานนท์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ภูเก็ต นายวันชัย ครามสูงเนิน เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.ลพบุรี พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.หนองบัวลำภู นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ เป็น รอง ผอ.สนง.กศน.จ.แพร่ นายมงคลชัย ศรีสะอาด เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.สุโขทัย นายอภิชาต โชติแสงทอง เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.ปทุมธานี นายนิกร กาญจนสิทธิ์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.พังงา นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง นางอัญชลี ปสันตา เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.นครปฐม นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.นราธิวาส และ น.ส.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.สุพรรณบุรี

คำสั่งที่ 2182, 2185/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย ดังนี้ นางธัชชนก พละศักดิ์ ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.เรณู ลีสุวรรณ์ ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ลำพูน นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.นราธิวาส นายสุรชัย จันทร์สถาพร ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.กระบี่ นางนภา จิโรภาส ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง นายเธียร เธียรถาวร ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ลพบุรี นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.นครสวรรค์ นายชาญชัย โพนกองเส็ง ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.ยโสธร นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จ.สุราษฎร์ธานี นางภคภัทร แก้วมีศรี ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.กรุงเทพมหานคร นายโกเมน จินาวัลย์ ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.นครราชสีมา น.ส.อธิจิต อาภรพงษ์ ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.สุรินทร์ นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.ศรีสะเกษ นางอุไร ยืนสุข ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.อุบลราชธานี นางสุวาลี บุญปัญญา ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.ยโสธร และ ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จ.เชียงราย

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1714613

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook