วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > เครือข่าย จนท.ธุรการ-ลูกจ้างชั่วคราว บุก ‘ทำเนียบ-ศธ.’ 15 ต.ค.

เครือข่าย จนท.ธุรการ-ลูกจ้างชั่วคราว บุก ‘ทำเนียบ-ศธ.’ 15 ต.ค.

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 16 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 436 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ตุลาคม สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทยฯ พร้อมตัวแทนพนักงานลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปรับวิธีการจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จากเดิมเป็นลูกจ้างชั่วคราว ถูกตัดงบสมทบกองทุนประกันสังคมกว่า 3,000 คน จะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจะเดินทางไปที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ด้วย ซึ่งสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทยฯ ยังคงยืนยันความต้องการเดิม คือไม่ต้องการเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว แต่ต้องการเป็นลูกจ้างเหมาบริการที่จะได้รับสิทธิประกันสังคมตามเดิม ทั้งนี้ พนักงานอัตราจ้างในทุกตำแหน่งควรถูกปรับเป้นพนักงานราชการทั้งหมด

“จากการหารือร่วมกับองค์กรเครือข่ายครูหลายองค์กร ได้ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการให้ ศธ.การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ดังนี้ ศธ.ต้องมีมาตรการให้ครูมีหน้าที่สอน และอบรมนักเรียนเท่านั้น ให้ยกเลิกโครงการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยด่วน ต้องแก้ไขกฎหมายให้ครูบรรจุใหม่ที่สอนครบ 2 ปี มีสิทธิยื่นคำร้องขอย้ายได้ ต้องยกเลิกหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ ศธ.0206.3/ ว21 และให้กลับมาใช้หลักเกณฑ์ ว13 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ ว17 เช่นเดิม ศธ.ต้องแก้ไขกฎหมายให้มีผู้แทนครูมีส่วนร่วมในการเป็นองค์คณะในทุกองค์คณะ ทั้งนี้ ศธ.ต้องดำเนินการให้มีการจ้างครู เจ้าหน้าที่ธุรการ ภารโรง เหมือนเดิม จะนำเอารูปแบบการจ้างเหมาบริการมาใช้ไม่ได้ ศธ.ต้องดำเนินการให้มีการจ้างนักการภารโรง และเจ้าหน้าที่ธุรการให้ครบทุกโรงเรียน รวมทั้ง ห้ามเรียกครูอัตราจ้างว่า “ลูกจ้างชั่วคราว” เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องได้รับการเคารพจากนักเรียน และได้รับเกียรติจากผู้ปกครอง ควรเรียกว่าครูพิเศษ และข้าราชการสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ต้องได้รับสิทธิประโยชน์เท่าครู ทั้งนี้ หากรัฐเพิกเฉย ไม่ใส่ใจการเรียกร้อง ก็จะมีมาตรการการยกระดับการเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเร็วต่อไป” นายรัชชัยย์ กล่าว

ด้านนายประเสิรฐ บุญเรือง ปลัด ศธ.กล่าวว่า ทราบว่าทางกลุ่มสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทยฯ จะเดินทางเข้ามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ ที่ ศธ.ซึ่งตนพร้อมรับฟังปัญหา และอธิบายทำความเข้าใจกับในประเด็นต่างๆ ที่ทางสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทยฯ สงสัย

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1712083

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook