วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ครู-นักเรียน บุกศาลากลาง ร้องผู้ว่าฯศรีสะเกษ ย้าย ผอ.โรงเรียน

ครู-นักเรียน บุกศาลากลาง ร้องผู้ว่าฯศรีสะเกษ ย้าย ผอ.โรงเรียน

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 16 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 359 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ (หลังเก่า) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ คณะครูและนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาขอพบนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกรณีการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.ปรางค์กู่ อ้างว่ามีความประพฤติและมีพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการ มีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงาน จ.ศรีสะเกษ เป็นตัวแทนลงมารับมอบหนังสือร้องทุกข์จากตัวแทนข้าราชการครูและนักเรียน

ตัวแทนของคณะครูและนักเรียนที่มาร้องเรียน กล่าวว่าผอ.โรงเรียนคนนี้จะใช้วาจาไม่สุภาพกับครู ชอบด่าครูว่า พวกสถุน ดิฉันมาเป็นเจ้านาย ไม่ได้มาเป็นขี้ข้า และชอบด่าครูในที่สาธารณะ และในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.ร.ร.จะตั้งกรรมการประเมิน โดยมีกลุ่มตนเองเป็นคณะกรรมการทุกคน และพยายามปกปิดคะแนนประเมิน ไม่ให้ครูธุรการและครูวิกฤตดูผลการประเมิน และดำเนินการส่งผลการประเมินถึง สพม.เขต 28 โดยไม่แจ้งให้เจ้าตัวทราบ กลั่นแกล้งบุคลากรที่ไม่ใช่พวกของตนเองไม่ให้ได้รับความดีความชอบ ทั้งที่ในรอบปีที่ผ่านมามีผลการประเมินดีเด่นมาตลอด และในการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ผอ.ร.ร.คนดังกล่าวนี้มีพฤติกรรมขาดความมีน้ำใจและไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ โรงจอดรถของ ร.ร.ในแต่ละช่องจะสามารถจอดรถได้ 2 คัน แต่ ผอ.คนนี้ได้แสดงพฤติกรรมจอดรถขวาง ทำให้รถที่มาทีหลังไม่สามารถเข้าจอดได้ เมื่อมีการร่วมบริจาคเงินสมทบในโอกาสต่าง ๆ ผอ.ร.ร.ไม่ได้ร่วมบริจาคกับคณะครู กล่าวคือ เขียนจำนวนเงินลงในหนังสือเวียน แต่ไม่ได้มอบเงินให้ ซึ่ง ผอ.ร.รคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบอีกมากมาย

” พวกตนมีความอึดอัดใจ หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อการบริหาร ร.ร.และการจัดการเรียนการสอน จึงส่งตัวแทนมาขอร้องทุกข์ต่อ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธาน กศจ.ศรีสะเกษ โดยขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมต่อพวกตนและคณะ โดยขอให้ย้าย ผอ.ร.ร.คนนี้ออกจากพื้นที่โดยด่วนที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และไม่ให้กระทบต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจาก ผอ.ร.ร.คนนี้มีพฤติการณ์ในการข่มขู่พยานในพื้นที่ และกดขี่ข่มเหงครูและนักเรียนใน ร.ร.มาโดยตลอดนับตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งที่ ร.ร.แห่งนี้”ตัวแทนคณะครูกล่าว

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงาน จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้รับเรื่องไว้แล้ว และจะได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น เพื่อเสนอ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้โปรดพิจารณาสั่งการต่อไป รวมทั้งได้ประสานงานเบื้องต้นกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้ว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1714053

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook