วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สพฐ.เร่งสอนเพศวิถีสกัดเด็กท้องในวัยเรียน

สพฐ.เร่งสอนเพศวิถีสกัดเด็กท้องในวัยเรียน

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 1 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 504 ครั้ง

สพฐ. ร่วมมือเครือข่าย ใช้ออนไลน์พัฒนาทักษะครู ขยายสอนเพศวิถี สกัดท้องวัยเรียน

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า  ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่นักเรียน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผลให้ครอบคลุมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูสามารถนำไปสอนนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  โดยได้เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนว และครูอื่นที่สนใจ เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ โดยครูสายงานการสอนเมื่ออบรมแล้วยังสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดได้อีกด้วย

ทพ. ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า  ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสําคัญ  ดังนั้นการทําความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกระดับให้เข้าใจเป้าหมายการทํางานให้ไปในทิศทางเดียวกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ยังต้องขยายผลการอบรมครูแบบออนไลน์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดการศึกษาด้วย ทั้งในศธ.เอง และกระทรวงอื่นๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดเป็นจํานวนมาก

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/733987

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook