วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > จี้ สพฐ.เร่งออกเกณฑ์รับ น.ร.ปี’63 ‘เอกชัย’ ห่วงช้ากระทบ ร.ร.ดังสอบ 100%

จี้ สพฐ.เร่งออกเกณฑ์รับ น.ร.ปี’63 ‘เอกชัย’ ห่วงช้ากระทบ ร.ร.ดังสอบ 100%

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 2 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 538 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า คาดว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างการจัดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2563 เพื่อเสนอนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ยอมรับว่าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ออกช้ากว่าปกติมาก เพราะตามหลักการแล้ว แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ต้องออกประกาศล่างหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน มีเวลาเตรียมตัว และศึกษาเกณฑ์ใหม่ที่ออกมา

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า ข้อสรุปเบื้องต้นที่ถือเป็นการหลักการร่างนโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน คือให้ยึดหลักการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบ ให้พื้นที่เป็นฐาน โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ซึ่งรู้บริบทของโรงเรียนในพื้นที่ จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และต้องยึดหลักความเสมอภาค โอกาสทางการศึกษา และคุณภาพของนักเรียน กระบวนการรับนักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จัดทำแผน ระบบการติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบผู้เรียนให้มีที่เรียนครบทุกคน ขณะที่ส่วนกลางจะมีกำหนดกรอบนโยบายกว้างๆ และกำหนดปฏิทินการรับนักเรียน นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการรับนักเรียนที่อาจจะได้รับการพิจารณา คือให้โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง รับนักเรียนด้วยการสอบ 100% ซึ่งเท่าที่รับฟังความคิดเห็น โรงเรียนแข่งขันสูงก็เห็นด้วยในประเด็นนี้

“เมื่อแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ออกช้ากว่าปกติ อาจจะกระทบกับนโยบายที่กำหนดให้โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง รับนักเรียนด้วยการสอบ 100% เพราะอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว และสร้างความเข้าใจกับนักเรียน และผู้ปกครอง แต่เมื่อกำหนดให้กระจายอำนาจลงไปพื้นที่ อาจจะดำเนินการได้ทัน เชื่อว่า สพฐ.จะเสนอแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้กับรัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณาเร็วที่สุด ทั้งนี้ ในการประชุม กพฐ.วันที่ 13 กันยายนนี้ ผมจะสอบถามความคืบหน้าการเสนอแนวปฏิบัติการรับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง” นายเอกชัย กล่าว

ด้านนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงเสนอร่างนโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ต่อนายณัฏฐพลพิจารณา และมอบนโยบาย เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และกระทบประชาชนจำนวนมาก ทุกอย่างต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะแล้ว สพฐ.จะเร่งปรับปรุงแก้ไข และเสนอเข้าที่ประชุม กพฐ.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

“เบื้องต้นแนวปฏิบัติการรับนักเรียน จะเน้นการกระจายอำนาจให้พื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ได้การศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำ ส่วนนโยบายให้โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงรับด้วยการสอบ 100% นั้น เป็นข้อเสนอของที่ประชุม กพฐ.เท่านั้น ทุกอย่างต้องรอฟังนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.” นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มองว่าแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ออกช้ากว่าปกตินั้น ไม่จริง ขณะนี้ถือว่าทุกขั้นตอนดำเนินการไปได้รวดเร็ว เพราะโดยปกติแนวปฏิบัติการรับนักเรียน จะออกมาในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีอยู่แล้ว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1651639

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook