วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘คุณหญิงกัลยา’ แนะรื้อ 4 เรื่อง ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’

‘คุณหญิงกัลยา’ แนะรื้อ 4 เรื่อง ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 26 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 993 ครั้ง

‘คุณหญิงกัลยา’ แนะรื้อ 4 เรื่อง ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า” ในงาน “มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 1,000 คน ทั้งนี้คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายในหลายมิติ ทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้หันมาตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษามีหลายประเด็นที่ท้าทายให้พัฒนา ตนอยากเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พัฒนาการศึกษา 4 ประเด็น คือ ผู้บริหารการศึกษา ครู หลักสูตร และการประเมิน ในส่วนเรื่องผู้บริหารการศึกษา ปัจจุบันผู้บริหารจะถูกคาดหวังมาก ที่จะต้องบริหารงานภายใต้ความซับซ้อนของสังคม แต่การที่ผู้บริหารจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จจะต้องปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กล่าวต่อว่า เรื่องของครู ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความสามารถในการสร้างระบบคิด ค้นพบความสามารถของตนเอง ค้นหาแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ครูจะต้องค้นหาวิธีการช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะเรียนจนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

“เรื่องหลักสูตร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนจากเน้นเนื้อหา เป็นเน้นสมรรถนะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะละเลยเนื้อหา เด็กยังต้องเรียนเนื้อหาเป็นฐานในการพัฒนา โดยเน้นเรื่องความสามารถที่เด็กควรจะทำได้ให้มากขึ้น เน้นให้เด็กเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ ดังนั้น หลักสูตรของประเทศคงต้องปรับให้รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลก เชื่อมโยงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อช่วยผลักดันประเทศพัฒนาอย่างก้าวกระโดด” คุณหญิงกัลยา กล่าว และว่า และเรื่องการประเมิน ที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเทศคงจะต้องหันมาทบทวนเรื่องการประเมินกันใหม่ว่าควรหรือไม่ที่จะต้องมีระบบการประเมินด้วยข้อสอบกลาง ที่เน้นเนื้อหาสาระที่ขาดการประเมินเชิงพัฒนาการของการเรียนรู้ การประเมินควรปรับเป็นการประเมินพัฒนาการของการเรียนรู้

“ทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ดิฉันคิดขึ้นมา หากหน่วยงานใดสนใจ และคิดว่าเป็นแนวทางที่ดี สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ทั้งนี้หวังว่าการจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาตินี้ และผู้ที่เข้าร่วมงานวันนี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการศึกษาของประเทศ และเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์การศึกษาไทยต่อไป” คุณหญิงกัลยา กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1642620

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook