วันเสาร์ 23 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘สพฐ.’ เริ่มภาคเรียนที่ 2 นำร่องสอนโค้ดดิ้ง 3,000 แห่ง

‘สพฐ.’ เริ่มภาคเรียนที่ 2 นำร่องสอนโค้ดดิ้ง 3,000 แห่ง

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 7 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 765 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ตามนโยบายของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้นโยบายขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนโค้ดดิ้ง สพฐ.จะสร้างความเข้มข้นในการดำเนินการโค้ดดิ้งมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการนำร่องสอนโค้ดดิ้ง โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคำนวณ ที่มุ่งสอนให้นักเรียนสามารถคิดในเชิงคำนวณได้ โดยสอนในระดับพื้นฐานมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท.) ขับเคลื่อนการสอนโค้ดดิ้ง โดยจัดโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อบรมไป 2 รุ่น โดยอบรมรุ่นละ 450 โรง นอกจากนี้ สพฐ.ได้ปูความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนโค้ดดิ้งในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 8,224 โรงเรียนด้วย

“คุณหญิงกัลยา ยังมอบนโยบายว่าการเรียนโค้ดดิ้งนั้น ควรจะกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.จึงดำเนินการเพิ่มการสอนโค้ดดิ้งอย่างเข้มข้น ในระดับชั้นประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3,000 โรง จาก 8,224 โรงด้วย ทั้งนี้จะสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2251 ปรับปรุงแก้ไขปี 2560 ที่ได้เพิ่มหลักสูตรโค้ดดิ้งเข้าไปในสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนการเรียนการสอนโค้ดดิ้งในระดับปฐมวัย สพฐ.จะเริ่มสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เพื่อวางรากฐานเด็กปฐมวัยให้คิดเชิงระบบ วิเคราะห์ได้ มีแผนกระบวนที่ชัดเจน มีความสำคัญที่จะพัฒนาความคิดของเด็ก สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันเทคโนโลยี” นายสุเทพ กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1614337

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook