วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สกสค.ลุยขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

สกสค.ลุยขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 1 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 551 ครั้ง

“โกศล” ลุยขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย ช่วยครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมากที่เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฎิบัติหน้าที่

วันนี้ (1 ส.ค.) พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ประธานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย กล่าวว่า ตนได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยครั้งที่ 1 หลังจากที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยศูนย์นี้จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายจากหน่วยงานต่าง ๆ 15 คน อาทิ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการ ผู้พิพากษา และนักกฏหมาย เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการ สกสค. เป็นที่ปรึกษา ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฎิบัติหน้าที่สามารถเข้าไปติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่ศูนย์ดังกล่าวได้ในทุกจังหวัด

“ที่ผ่านมามีครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมากที่เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฎิบัติหน้าที่ อาทิ บางคนถูกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตรวจรับงานทั้งที่ไม่มีความรู้ แต่ก็ได้พยายามทำหน้าที่โดยการสอบถามผู้รู้และดำเนินการตามที่ได้รับคำแนะนำ แต่ท้ายที่สุดกับถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หลายคนเกิดความท้อแท้ ไม่มีทางออก หลายคนคิดอยากจะลาออก หรือคิดสั้นเพื่อหนีปัญหา แต่หลังจากนี้ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจะเป็นที่พึ่งให้กับคุณครู ผมเห็นว่าการที่ สกสค.ลงมาเล่นเรื่องนี้จะช่วยครูได้มาก ถือเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับครูได้อย่างแท้จริง” พล.อ.โกศล กล่าว

ด้านนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจะมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการรักษาความปลอดภัยต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน และการให้ได้รับความเป็นธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าครูส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการถูกกลั่นแกล้งรังแก ทั้งจากผู้บังคับบัญชาเอง หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฎิบัติหน้าที่ ดังนั้นครูที่ได้รับความเดือดร้อนจึงสามารถเข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์นี้ได้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงาน สกสค.จังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/723449

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook