วันเสาร์ 23 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘บอร์ด กพฐ.’ เห็นชอบนโยบายรับ น.ร. ปี’63 กระจายอำนาจให้ ‘สพท.-กศจ.’ กำหนด ร.ร.ดังสอบ 100%

‘บอร์ด กพฐ.’ เห็นชอบนโยบายรับ น.ร. ปี’63 กระจายอำนาจให้ ‘สพท.-กศจ.’ กำหนด ร.ร.ดังสอบ 100%

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 12 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 795 ครั้ง

‘บอร์ด กพฐ.’ เห็นชอบนโยบายรับ น.ร. ปี’63 กระจายอำนาจให้ ‘สพท.-กศจ.’ กำหนด ร.ร.ดังสอบ 100%

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการนโยบายการรับนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2563 โดยหลักการจะไม่มีการกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนจากส่วนกลาง และจะให้อำนาจพื้นที่ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) แต่ต้องมีการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ในแต่ละระดับชั้นไว้อย่างชัดเจน เช่น ระดับชั้นอนุบาล 30 คนต่อห้อง ระดับมัธยมศึกษาไม่เกิน 40 คนต่อห้อง แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หากกำหนดจำนวนนักเรียน 35 คนต่อห้องได้ถือเป็นเรื่องดี เพื่อจะได้กระจายนักเรียนไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ในส่วนของการสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีศักยภาพสูง หรือมีอัตราการแข่งขันสูง รับนักเรียนด้วยการสอบ 100% นั้น ต่อไปจะเป็นอำนาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และกศจ. ที่จะกำหนดว่าโรงเรียนไหนถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รวมถึงการกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนั้น โรงเรียนที่มีศักยภาพสูงบางแห่งอาจกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนครอบคลุมทั่วประเทศ แต่บางแห่งอาจจะครอบคลุมทั้งจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นต้น ซึ่งการกระจายอำนาจดังกล่าว จะทำให้กำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดนั้นๆ และเหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียน

ด้านนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.จะไม่ใช้ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักเรียน จาก สพฐ.ซึ่งเป็นการลงรายละเอียดเหมือนที่ผ่านมา แต่จะกำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และออกเป็นกรอบกว้างๆ จากนั้นให้พื้นที่ไปกำหนดรายละเอียดเอง ซึ่งก็เป็นความต้องการที่ได้มาจากการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ สพท. ตัวแทนจากภาคเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้ สพฐ.จะมาจัดทำกรอบการรับนักเรียน เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อไป สำหรับการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบที่ทางเอกชนร้องเรียนมานั้น สพฐ.ยึดนโยบายเดิมคือให้หากในพื้นที่มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อยู่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จะไม่เปิดรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ แต่ถ้าในพื้นที่ ไม่มีโรงเรียนในสังกัด อปท.และ สช.อยู่ หากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ต้องการเปิดสอนต้องทำเรื่องขออนุมัติจาก กศจ.ต่อไป

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1578805

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook