วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ครูโรงเรียนสงเคราะห์ร้องปรับเงินเดือนไม่เป็นธรรม

ครูโรงเรียนสงเคราะห์ร้องปรับเงินเดือนไม่เป็นธรรม

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 6 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 630 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงราย ตั้งอยู่อาคารศาลากลาง จ.เชียงราย มีกลุ่มครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่ง จ.เชียงราย นำโดยนางวีรวรรณ หัตถผสุ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดังกล่าว พร้อมครูอีกประมาณ 10 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงราย เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูเมื่อเดือน เม.ย.2562 โดยกลุ่มครูได้จัดทำเป็นหนังสือร้องทุกข์มีเนื้อหาว่าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 วันที่ 1 เม.ย.2562 มีการประเมินโดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ในหลายเรื่อง

โดยเรื่องที่แจ้งว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว เช่น ผู้รับการประเมินไม่ได้ประเมินตนเองตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในระหว่างการประเมินผู้บังคับบัญชาไม่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับการประเมินแต่อย่างใด ผู้บังคับบัญชาไม่ได้แจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีการปฏิบติงานว่าอยู่ในเกณฑ์ใด คณะกรรมการบางคนที่ได้รับการแต่งตั้งได้ประเมินตนเองและคู่สมรสรวมทั้งพรรคพวกให้ได้รับระดับผลการประเมินดีเด่น ดีมาก ร้อยละ 3.5-4.00 เนื้อหาบางส่วนระบุว่ามีการกระทำกันเป็นลักษณะความลับและปิดบังทั้งหมดด้วย ฯลฯ

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงราย ได้รับเรื่องพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบบประเมิน บันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำสั่งโรงเรียน รายชื่อคณะครู พร้อมทั้งคำสอบปากคำครูผู้ร้องเรียนเอาไว้

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1564574

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook