วันเสาร์ 23 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘สพฐ.’ ฟื้น ‘กลุ่มร.ร.’ ช่วยพัฒนาการศึกษา ชง ‘บอร์ด กพฐ.’ ไฟเขียวระเบียบ 12 ก.ค.นี้

‘สพฐ.’ ฟื้น ‘กลุ่มร.ร.’ ช่วยพัฒนาการศึกษา ชง ‘บอร์ด กพฐ.’ ไฟเขียวระเบียบ 12 ก.ค.นี้

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 6 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 625 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีการร่างระเบียบ สพฐ.ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนขึ้น โดยให้โรงเรียนรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 7 โรงเรียน แต่ไม่เกิน 15 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อยู่รวมกันในกลุ่ม เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้โรงเรียนช่วยเหลือกันยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรบุคลากร อาคารสถานที่ร่วมกัน ซึ่งการจัดกลุ่มโรงเรียนจะยึดพื้นที่ภูมิศาสตร์ เขตการปกครอง และการคมนาคม โดยมีการตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนขึ้น มีผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่ม เป็นกรรมการ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะเลือกประธาน 1 คน และรองประธาน 1 คน โดยคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องวิชาการและการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศึกษา เช่น การติดตามประเมินผลนิเทศ การประสานงานและวางแผนร่วมกัน และมีผู้อำนวยการ สพท.เป็นที่ปรึกษาโดยตำแหน่ง

“ปี 2534 เคยจัดทำกลุ่มโรงเรียนและได้ผลดี แต่ก็เงียบหายไป อีกทั้งขณะนี้โรงเรียนมีการจับกลุ่มกันอยู่แล้ว แต่เป็นเฉพาะเรื่อง เช่น กลุ่มสหวิทยาเขต กลุ่มสาระวิชา เป็นต้น ดังนั้น สพฐ.จึงรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ โดยให้มีระเบียบ สพฐ.รองรับ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน สะดวกในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะนำร่างดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กพฐ.วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและออกเป็นประกาศ ซึ่งในระเบียบดังกล่าวยังมีบทเฉพาะกาลกำหนดไว้ด้วยว่า ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนภายใน 60 วัน คาดว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เชื่อว่าถ้าทำได้อย่างสมบูรณ์จะทำให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาได้ดีมาก เพราะ สพฐ.ยึดหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมเป็นหลัก ให้พื้นที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” นายสุเทพกล่าว และว่า ขณะนี้ สพฐ.มีกลุ่มคลัสเตอร์ที่นำ สพท.มารวมกันแบ่งเป็น 20 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มคลัสเตอร์นี้จะดูแล สพท.อีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นจะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและดูแลได้ใกล้ชิดมากขึ้น

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1564116

เปิดอ่าน 625 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook