วันพุธ 8 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘สพฐ.’ แต่งตั้งรักษาการ 40 ‘ผอ.สพป.-สพม.’ มีผล 2 ก.ค. ก่อนนำชื่อให้บอร์ด ก.ค.ศ.อนุมัติ

‘สพฐ.’ แต่งตั้งรักษาการ 40 ‘ผอ.สพป.-สพม.’ มีผล 2 ก.ค. ก่อนนำชื่อให้บอร์ด ก.ค.ศ.อนุมัติ

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 6 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 518 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ไปรักษาการ (รก.) ในตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท.ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 40 ราย โดยแยกเป็น ผู้อำนวยการ สพป. 31 ราย และ ผู้อำนวยการ สพม. 9 ราย ดังนี้ นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.ตาก เขต 2 น.ส.กาญจนา เปรมภิรักษา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็น รก.ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กองรอง ผอ.สพป.อุดรราชธานี เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.อุดรราชธานี เขต 4 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็น รก.ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ รอง ผอ.สพป.นครนายก เป็น รก.ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายวันชัย บุญทอง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เป็น รก.ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 นางชุลีกร ทองด้วง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็น รก.ผอ.สพป.สมุทรสาคราม นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็น รก.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็น รก.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 เป็น รก.ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายสุเทพ ปาลสาร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็น รก.ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสิทธุ์ เขต 2 เป็น รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต3 เป็น รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สูตล เป็น รก.ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็น รก.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็น รก.ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.จันทรบุรี เขต 1 นายนฤทธิ์ คงนาน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็น รก.ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

นายพัฒนพงศ์ พวงทอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็น รก.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายชำนาญ รามแก้ว รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.สุมทรปราการ เขต 2 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น รก.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายธันวา ลิ่มสถาพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็น รก. ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 นางกัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สุมทรสาคร เป็น รก.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันดา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป. ลำปางเขต 3 นายวิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็น รก.ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็น รก.ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 3

นายปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ช่วยปฏิบัติราชการ สพม. เขต 31 เป็น รก.ผอ.สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน ) นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพม.เขต 25 เป็น รก.ผอ.สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) นายประจักษ์ สีหราช รอง ผอ.สพม.เขต 36 เป็น รก.ผอ.สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รอง ผอ.สพม.เขต 35 เป็น รก.ผอ.สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพม.เขต 41 เป็น รก.ผอ.สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) นายไพโรจน์ พรมสอน รอง ผอ.สพม.เขต 19 เป็น รก.ผอ.สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.เขต 33 เป็น รก.ผอ.สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 13 เป็น รก.ผอ.สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุมทรสงคราม สุมทรสาคร) และนายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพม.เขต 37 เป็น รก.ผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

นายสุเทพกล่าวอีกว่า ซึ่งการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 40 รายนี้ ไปรักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพท. ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในครั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สพท.ครบทุกเขตและเพื่อประโยชน์ทางราชการในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องจากขณะนี้ สพฐ.ขาดผู้บริหารสถานศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1564096

เปิดอ่าน 518 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook