วันอังคาร 26 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘บอร์ดคุรุสภา’ ไฟเขียวไม่สอบวิชาเอกขอตั๋วครู เริ่ม ต.ค.นี้ หวังลดความซ้ำซ้อน

‘บอร์ดคุรุสภา’ ไฟเขียวไม่สอบวิชาเอกขอตั๋วครู เริ่ม ต.ค.นี้ หวังลดความซ้ำซ้อน

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 9 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 412 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม น..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า จากที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่  20-21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยกำหนดวิชาที่จะต้องทดสอบใน 5 หมวดวิชา คือ1. วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3. วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 4. วิชาชีพครู และ 5. วิชาเอก (ที่คณะอนุกรรมการกำหนด) ซึ่งหลายฝ่ายมีข้อกังวลว่าการสอบสามารถชี้วัดและสะท้อนคุณภาพครูได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะการสอบวิชาเอก ที่อาจจะซ้ำซ้อน คณะกรรมการคุรุสภาจึงนำเรื่องนี้เข้ามาทบทวน โดยให้คุรุสภาตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนเสนอที่คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณา 

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบตามที่คุรุสภาเสนอ ว่าจะตัดวิชาเอกออกไป ในการการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคมนี้ สาเหตุที่ตัดการสอบวิชาเอกออกไป เพราะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการสอบวัดความรู้วิชาเอกอยู่แล้ว เช่น การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็มีการสอบภาค ค.วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนอยู่แล้ว” ..ตรีนุช กล่าว

..ตรีนุช กล่าวต่อว่า เมื่อมีการตัดวิชาเอกออก จะเหลือการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 4 วิชา ประกอบด้วย 1.วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2.วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา และ4.วิชาชีพครู โดยเกณฑ์การตัดสินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูแต่ละวิชา ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้จะไม่นำผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในวิชาเอก ของผู้เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 1/2564 มาใช้เป็นเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยที่ประชุมมอบคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู พ.. 2563 เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2820257

เปิดอ่าน 412 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook