วันพุธ 8 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > มติ กมว.ชะลอแก้ข้อบังคับจรรยาบรรณฯ เคาะตั๋วครู-ผู้บริหารกว่า 6 หมื่นราย

มติ กมว.ชะลอแก้ข้อบังคับจรรยาบรรณฯ เคาะตั๋วครู-ผู้บริหารกว่า 6 หมื่นราย

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 2 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 323 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายเอกชัย กี่สุขพันธ์  ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกมว.รับทราบความก้าวหน้า การปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ .. 2556 ซึ่งได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิจารณาเห็นว่าปัจจุบัน ร่าง ...การศึกษาแห่งชาติ .. … ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)แล้ว และอยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่การพิจารณาขอฃสภาผู้แทนราษฎร  ขณะเดียวกันคุรุสภาอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพ...สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา .. 2546 ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพฯสอดคล้องกับ กฎหมายแม่บท เห็นควรให้มีการชะลอการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว ออกไปก่อนจนกว่าจะได้มีการปรับปรุงร่างพ...สภาครูฯ ให้แล้วเสร็จ

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 29,376 ราย ดังนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 28,040 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 1,033 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 183 รายและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 120 ราย  และอนุมัติ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 35,625 ราย ดังนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 32,742 รายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา2,644 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 108 รายและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 131 ราย

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2807820

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook