วันพุธ 8 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สกศ.ชี้รอสภาฯ ตัดสิน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ…

สกศ.ชี้รอสภาฯ ตัดสิน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ…

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 30 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 289 ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชี้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ. … รอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เผย ศธ.แก้ไข 3 ประเด็นหลักที่เป็นปัญหาร้องเรียนแล้ว

ตามที่มีกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมตัดคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …ที่อาคารรัฐสภา เกียกกายนั้น เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และกำลังอยู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นจึงถือว่าหมดหน้าที่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนถึงร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก กำหนดให้วิชาชีพครู เป็น วิชาชีพชั้นสูง ประเด็นที่สอง แก้ไขคำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษา” และประเด็นที่สาม แก้ไขคำว่า “ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ศธ.มีข้อสรุปให้ปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวแล้ว

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้หากมีร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ฉบับประชาชนเกิดขึ้นทุกคนก็มีสิทธิที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …ที่ ศธ.เป็นผู้จัดทำนั้นเป็นไปตามกฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จนถูกตีตกไป โดยขั้นตอนต่อไปสภาฯ ก็ต้องนำเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ และ ครม.ก็จะส่งกลับมาสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ดังนั้นคงต้องรอให้สภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ก่อน

“สิ่งที่ ศธ.จะดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวคือ การจัดทำแผนพัฒนากฎหมายลำดับรอง ทั้งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินการตามขั้นตอนของการเสนอกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายหลักที่จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบว่าขณะนี้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับแต่ละหน่วยงานไว้แล้ว โดย ศธ.พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าต่อไปได้” ดร.อำนาจ กล่าว

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/853425

เปิดอ่าน 289 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook