วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > เลื่อนสอบครูผู้ช่วย 28-29 ส.ค. แห่สมัครโคราช-ปฐมวัยมากสุด

เลื่อนสอบครูผู้ช่วย 28-29 ส.ค. แห่สมัครโคราช-ปฐมวัยมากสุด

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 30 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 275 ครั้ง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป สพฐ. ประจำปี 2564 ไปเมื่อ วันที่ 4-10 มิถุนายน นั้น มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 175,403 ราย มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เปิดรับ จำนวน 76 แห่ง ใน 75 กลุ่มวิชา ตำแหน่งว่างรวม 11,877 อัตรา จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ นครราชสีมา 12,594 ราย ชลบุรี 7,308 ราย กรุงเทพฯ 6,793 ราย ตาก 6,402 ราย และเชียงราย 5,682 ราย กศจ.ที่ไม่เปิดรับคือ พะเยา และสิงห์บุรี ส่วนสาขา/วิชา ที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัน/อนุบาลศึกษา 22,405 ราย สังคมศึกษา 19,810 ราย คอมพิวเตอร์ 17,931 ราย พลศึกษา 17,587 ราย และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 14,428 ราย ส่วนสาขาที่ไม่มีผู้สมัคร คือ จิตกรรม การเงินและการลงทุน และอรรถบำบัด

นายอัมพร กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดสอบนั้น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และบางจังหวัดยังไม่อนุญาตให้ใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดสอบ จัดฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ดังนั้นหากดำเนินการจัดสอบอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สพฐ.จึงเลื่อนการจัดสอบ ซึ่งเดิมกำหนดจัดสอบกลางเดือนกรกฎาคมออกไป และได้ประกาศปฏิทินสอบใหม่ ดังนี้ สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 28 สิงหาคม สอบ 3 วิชาคือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน ทักษะภาษาอังกฤษ 50 คะแนน และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน
สอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 29 สิงหาคม สอบ 3 วิชา คือ มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 100 คะแนน มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน และความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 25 คะแนน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ข เพื่อสอบภาค ค วันที่8 กันยายน กรกฎาคม สอบภาค ค ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน ตามวันเวลาที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กำหนด โดยกระบวนการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

“ส่วนการจัดสอบนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด ซึ่งสพฐ. จะกำชับไปยังศูนย์สอบทุกจังหวัดให้จัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด เพราะจำนวนคนที่สมัครสอบมีค่อนข้างมาก การจัดสอบต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ ส่วนจะปรับรูปแบบการสอบมาสอบผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่นั้น คงไม่ได้ เพราะระเบียบไม่ได้เปิดช่องไว้ อีกทั้งยังเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในระบบการจัดสอบที่ต้องทำให้รัดกุมมากที่สุด” นายอัมพรกล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2802990

เปิดอ่าน 275 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook