วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี’64 หลัง ศบค.ออกมาตรการห้ามจัดสอบ ยันเด็กมีที่เรียนครบทุกคน

สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี’64 หลัง ศบค.ออกมาตรการห้ามจัดสอบ ยันเด็กมีที่เรียนครบทุกคน

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 21 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 453 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04006/ว1284 เรื่อง การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต โดยแจ้งประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ซึ่งปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  และแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับสลากการสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของ สพฐ.

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกมาตรการห้ามดำเนินการหรือจัดกิจการกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก การจับสลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดไว้ตามปฏิทินการรับนักเรียนเดิม ที่กำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย สพฐ.จึงปรับปฏิทินการรับนักเรียน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องดำเนินแล้วเสร็จ เด็กทุกคนมีที่นั่งเรียน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17พฤษภาคม 2564 ” นายอัมพร กล่าว

สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  (ฉบับใหม่) มีดังนี้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จับฉลากและประกาศผล วันที่ 2 พฤษภาคม รายงานตัวและมอบตัววันที่ 4 พฤษภาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายน สอบคัดเลือกวันที่ 8 พฤษภาคม  ประกาศผล วันที่ 11 พฤษภาคม รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายน สอบคัดเลือกวันที่ 9 พฤษาคม ประกาศผล วันที่ 12 พฤษภาคม รายงานและมอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน สอบคัดเลือกวันที่ 9 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 12 พฤษาคม รายงานตัวและมอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร วันที่ 24-30 เมษายน ประกาศผล วันที่ 11 พฤษภาคม รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน สอบคัดเลือกวันที่ 6-9 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 11 พฤษภาคม รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

สำหรับเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงได้ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 14 พฤษภาคม และมอบตัววันที่ 15 พฤษภาคม 2564

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2681232

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook