วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สพฐ.แจง เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษครู ไม่มีผลต่อเงินเดือนหรือเลื่อนวิทยฐานะ

สพฐ.แจง เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษครู ไม่มีผลต่อเงินเดือนหรือเลื่อนวิทยฐานะ

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 901 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผย ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้มีการขับเคลื่อนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูในปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการให้ครูมีสมรรถนะเพิ่มเติมใน 3 เรื่อง คือ

1.ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ  2.ทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ3.ทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญและเป็นเครื่องมือสำหรับครูที่จะใช้ในการสื่อสารกับนักเรียน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจากความจำเป็นดังกล่าว สพฐ.จึงมีนโยบายให้ครูประเมินตนเอง เพื่อไปพัฒนาโดยผ่านกลไกของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ของสพฐ.ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสพฐ.

“ในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษจะมีด้วยกัน 6 ระดับ คือ A1 A2 B1 B2 C1 C2 ซึ่งผลการประเมินจะไม่มีผลต่อเงินเดือน หรือการเลื่อนวิทยฐานะแต่อย่างใด แต่เป็นการประเมินเพื่อให้ครูที่ได้ผลการประเมินระดับต่ำกว่ามาตรฐาน ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับโทษ และหากใครต้องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

แม้จะประเมินได้ในระดับ A1 ก็สามารถยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)กำหนดทั้งเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ เพียงแต่เกณฑ์ทางก.ค.ศ.ได้กำหนดไว้ว่า ครูที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษและสอนภาษาอังกฤษโดยตรง ถ้าประเมินแล้วได้ระดับB1 สามารถนำผลการประเมินไปขอลดระยะเวลาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้  เป็นต้น เพราะฉะนั้นการมีทักษะภาษาอังกฤษของครูจะเป็นแต้มต่อในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้เท่านั้น ไม่ใช่เป็นเกณฑ์หรือคุณสมบัติอย่างที่เข้าใจ” เลขาธิการกพฐ.กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2581641

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook