วันเสาร์ 22 มกราคม 2565
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘วรากรณ์’ ดันแผนปฏิรูปศึกษา มุ่ง ‘อาชีวะ-ผลิตครู’ คลอด ก.ย.65

‘วรากรณ์’ ดันแผนปฏิรูปศึกษา มุ่ง ‘อาชีวะ-ผลิตครู’ คลอด ก.ย.65

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 27 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 785 ครั้ง

ปฏิรูปการศึกษา – นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยเปิดรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ด้วย เพื่อนำทุกความคิดเห็นมาร้อยเรียง คัดเลือกเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิรูปประด้านศึกษา โดยมี 5 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1.การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2.การปฏิรูปการเรียนรู้ 3.การพัฒนาครู ปฏิรูประบบการผลิตครู 4.การยกระดับการเรียนอาชีวศึกษา และ 5.การพัฒนาอุดมศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีวะ ที่ถือเป็นเรื่องใหญ่ และสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้พัฒนาการอาชีวะไว้จำนวนมาก คณะกรรมการปฏิรูปฯ จะไปศึกษารายละเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่าจะเดินหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ.อย่างไรบ้าง

นายวรากรณ์กล่าวต่อว่า มองว่าการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา แต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขระยะยาว ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้ดำเนินการหลายส่วนแล้ว โดยการร่างเป็นแผนปฏิรูปการศึกษา จะต้องทำให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ปี 2565 การดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปฯ จะสานต่องานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ด้วย ซึ่งในช่วงเวลากว่า 2 ปีที่ กอปศ.ได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย รอดำเนินการขั้นต่อไปนั้น แต่ที่สำคัญคือร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ต้องออกมาเป็นกฎหมายให้ได้ก่อน เพื่อให้กฎหมายอื่นๆ สามารถแก้ไข และสอดคล้องตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ได้

“ทั้งนี้ ผมเชื่อว่าหาก ศธ.สามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเข้ามาในฐานเดียวกันได้ สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ และนำไปเชื่อมต่อกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนา และปฏิรูปการศึกษาได้ การร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานั้น คณะกรรมการปฏิรูปฯ ต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้ ไม่ใช่ ศธ.เป็นเจ้าของเท่านั้น ดังนั้น จะลงพื้นที่รับฟังทุกกลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการจะนำความคิดเห็นทั้งหมดไปกลั่นกรอง ร้อยเรียง เป็นแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่เป็นรูปธรรม สามารถเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก่อนเดือนกันยายน 2565 ต่อไป คาดว่าจะเริ่มกระบวนการประชาพิจารณาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ในช่วงต้นปี 2565” นายวรากรณ์ กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2411808

เปิดอ่าน 785 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook