วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > แนะแก้หนี้ครูตั้งแต่ต้นถึงปลายเหตุ

แนะแก้หนี้ครูตั้งแต่ต้นถึงปลายเหตุ

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 23 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 812 ครั้ง

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขหนี้สินครู สภาผู้แทนราษฎร แนะแก้หนี้ครูตั้งแต่ต้นถึงปลายเหตุ

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว โฆษกประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขหนี้สินครู สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่มีนายปรีดา บุญพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้รับฟังสาเหตุและที่มาของหนี้สินครู สภาพหนี้ รวมถึงแนวทางแก้ไขหนี้สินครู หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯได้แบ่งคณะทำงานทำงานออกเป็น 3 คณะ เพื่อไปศึกษาข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทำให้เห็นสภาพปัญหาหนี้สินครูที่ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งยังได้มีการสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จะมีการดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้ ให้มีการรวมภาระหนี้สิน เพื่อเตรียมปรับโครงสร้างหนี้ของครูแต่ละคน, ต้องไม่เพิ่มภาระหนี้สิน, ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อให้ครูมีเงินเดือนเหลือพอเพียงต่อการดำรงชีวิตประจำวัน, การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างเป็นระบบ, จัดหาทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือครูในอัตราดอกบี้ยต่ำ โดยรัฐสนับสนุนทุกกระบวนการ และใช้กระบวนการของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือกระบวนการอื่น เช่น แนวทางการพัฒนาชีวิตครู เป็นต้น ในการแก้ไขหนี้สินครูทั้งระบบ

โฆษกประจำคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งที่ต้นเหตุ และปลายเหตุ โดยเสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตครู การจัดสวัสดิการบ้านพัก สวัสดิการยานพาหนะ การพักชำระหนี้ 2 ปี การปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดตั้งธนาคารครูไทย หรือธนาคารเพื่อการศึกษา ซึ่งรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวจะมีการนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้จะจัดให้มีการประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็นเพิ่มติมจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด จากสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 4 ภูมิภาค เพื่อสรุปผลการระดมความคิดเห็นให้แล้วเสร็ภายใน 4 วัน โดยเริ่มต้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่นก่อน ก่อนจะสรุปและเสนอคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาต่อไป.

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/802549

เปิดอ่าน 812 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook