วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สกศ.เดินหน้าขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษา

สกศ.เดินหน้าขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษา

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 19 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 347 ครั้ง

“อำนาจ”นัดถก“หมอจรัส-วรากรณ์”หลอมรวมข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาชาติ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

เมื่อวันที่ 19 ต.ค .ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยถึงทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาการศึกษา ในปี 2564 ว่า จะมุ่งต่อยอดงานต่อเนื่องใน 4 วาระสำคัญ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์ 2.แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 3.ขับเคลื่อนงานวิจัยและงานวิชาการ สกศ. แปลงสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และ 4.การขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ 6 ชุด โดย สกศ. เป็นสะพานเชื่อมจับมือบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อํานาจ กล่าวต่อไปว่า สำหรับทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ขณะนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ภายใต้ทั้งกรอบข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) รวมทั้งข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดย สกศ.จะประชุมร่วมกับ ศ.กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา อดีตประธาน กอปศ. และ รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อบูรณาการดำเนินงานข้อเสนอและประเด็นการพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ แปลงสู่การปฏิบัติที่มีผลเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

นอกจากนี้ สกศ. ยังมีงานสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit bank) นำสู่การปฏิบัติซึ่งจำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษาทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดส่งเสริมการพัฒนาพลังการศึกษา ซึ่งเป็นต้นทางการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญส่งรายงานการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษาทุกแขนง เพื่อร่วมเผยแพร่ใน วารสารการศึกษาไทย OEC Journal โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่เป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1) เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563  2) เดือนมกราคม – มีนาคม 2564  3) เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 และ 4) เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 รูปแบบและรายละเอียดอื่นๆ >> https://bit.ly/33QaVo3 ส่งบทความได้ทางอีเมล>>news.onec@gmail.com สอบถามข้อมูลได้เพิ่มได้ที่ 02-668-7123 ต่อ 1116 หรือ 1122 (ในเวลาราชการ) หรือ Inbox ของเพจ OEC News สภาการศึกษา

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/801990

เปิดอ่าน 347 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook