วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ดัน กม.ปฏิรูปศึกษา-ปฐมวัย-วิจัย ตั้งทีม ‘แก้ไข-เพิ่มเติม’ หลังเสมา 1 ชี้แนะ

ดัน กม.ปฏิรูปศึกษา-ปฐมวัย-วิจัย ตั้งทีม ‘แก้ไข-เพิ่มเติม’ หลังเสมา 1 ชี้แนะ

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 13 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 340 ครั้ง

ปฏิรูปการศึกษา – นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนโยบาย แผนการศึกษา งานวิจัย งานวิชาการของประเทศ ตนจะขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม ไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่มีแต่เอกสาร และวางไว้บนหิ้งเท่านั้น ตนวางกรอบการทำงานไว้ 4 เรื่อง ดังนี้ 1.ผลักดันกฎหมาย โดยให้ฝ่ายกฎหมายไปรวบรวมกฎหมายการศึกษาทั้งหมด และนำมาศึกษาดูว่ากฎหมายใดบ้าง ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มีข้อจำกัดอะไรบ้าง และมาวางกรอบ โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. … เป็นต้น ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สกศ.จะต้องนำมาศึกษาทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่กำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้

นายอำนาจกล่าวต่อว่า 2.การปฏิรูปการศึกษา ที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ที่มี นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานร่างแผนปฏิรูปการศึกษาไว้ และเมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อสานต่อในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป 3.ผลักดันเรื่องการวิจัย พบว่า สกศ.มีหนังสือดีๆ เยอะมาก ซึ่งการวิจัยหลายๆ อย่างไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ และสู่ผู้ที่จะใช้อย่างแท้จริง โดยจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาช่วยขับเคลื่อน พร้อมกับนำงานวิจัยที่มีอยู่มาเป็นต้นแบบในการผลักดันพัฒนาในแต่ละพื้นที่ต่อไป และ 4.นโยบายที่เป็นจุดเน้นสำคัญต่างๆ เช่น นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ การจัดทำระบบธนาคารหน่วยกิต หรือเครดิตแบงก์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

“ผมจะพัฒนาทั้ง 4 เรื่อง โดยจะทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความชัดเจนต่อไป ส่วนที่หลายคนมองว่า การผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต ล่าช้า ขณะนี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดูร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และให้ความคิดเห็นมาแล้ว ผมจะตั้งคณะกรรมการมาดูว่า ควรใส่อะไรเพิ่มเติมบ้าง คาดว่าจะแก้ไขไม่มาก และจะผลักดันต่อไปให้เสร็จโดยเร็ว ผมมองว่างาน สกศ.มีเรื่องใหญ่ๆ ให้ขับเคลื่อนจำนวนมาก แต่ในเวลา 1 ปีนี้ ผมจะผลักดันเรื่องสำคัญๆ ออกมา และวางกรอบการทำงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป” นายอำนาจกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.จะผลักดันสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขึ้นเป็นกรมใหม่ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) จะสามารถดำเนินการได้ทันทีหรือไม่ นายอำนาจกล่าวว่า การผลักดันสำนักบริหารงานการศึกษาขึ้นเป็นกรมใหม่นั้น สามารถทำได้ แต่ต้องรอให้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. … ออกมาก่อน ถึงจะสามารถผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2390594

เปิดอ่าน 340 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook