วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ชง ครม.เดินหน้าแผนการศึกษาปฐมวัย

ชง ครม.เดินหน้าแผนการศึกษาปฐมวัย

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 10 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 363 ครั้ง

รมว.ศธ.ถก บอร์ดเด็กปฐมวัย เตรียมเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้าที่ประชุมครม.20 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเด็กปฐมวัย ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2563-2570 ซึ่งจะเสนอให้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาภายในวันที่ 20 ต.ค.นี้ ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเด็กสมรรถณะ การพัฒนาทักษะตามช่วงวัย และยังเป็นการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ จะทำให้พบปัญหาในเด็กลดลง เพราะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว อีกทั้งยังต้องมีการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเรื่องการสอบแข่งขั้นเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่าจะต้องการพัฒนาเด็กในทิศทางใด และไม่ควรนำการสอบมาเป็นการชี้วัดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะจะเป็นการสร้างความกดดันแก่เด็ก และ เด็กจะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังจากนี้จะผลักดันกระบวนการต่างๆให้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่าแผนดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมการทำงานร่วมกันของ 4 กระทรวงหลักที่ดูแลเด็กปฐมวัย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กระทรวงมหาดไทย(มท.) ทั้งในด้านข้อมูลและงบประมาณ เช่น แผนระยะสั้น เริ่มจากแผนงบประมาณปี 2564 ทั้ง 4 กระทรวงจะหารือการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งการทำงานที่ชัดเจนและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด 6 คณะได้แก่คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาและจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ คณะอนุกรรมการการพัฒนาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาปฐมวัยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการในชุดต่างๆได้มีการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความจริงจังและจริงใจในการแก้ปัญหาเด็กปฐมวัย

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/800087

เปิดอ่าน 363 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook