วันเสาร์ 23 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘บิ๊ก สอศ.’ ขอลูกหม้อนั่งเลขาฯใหม่ หลังใช้คนนอกนั่งต่อเนื่อง

‘บิ๊ก สอศ.’ ขอลูกหม้อนั่งเลขาฯใหม่ หลังใช้คนนอกนั่งต่อเนื่อง

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 30 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 461 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (วท.) กาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายนนี้นั้น ส่วนตัวอยากให้คนของสอศ. ได้ขยับนั่งเป็นเลขาธิการสอศ. บ้าง เพราะนับตั้งแต่ตนรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านเลขาธิการ กอศ.มา 8 คน มีคนในที่เป็นชาวอาชีวศึกษาเพียงแค่ 2 คน ทำให้ เสียขวัญและกำลังใจพอสมควร และในจำนวน 2 คนนั้น ต้องยอมรับว่าทำงานได้อย่างโดดเด่นที่สุด เมื่อรับตำแหน่งแล้วสามารถทำงานได้ทันที เพราะรู้งานภายในดีอยู่แล้ว ไม่ต้องมาเสียเวลาศึกษางานใหม่ ยิ่งสถานศึกษาในสังกัด สอศ.มีหลายหลายขนาด และรูปแบบ หากได้คนที่รู้เรื่องดีอยู่แล้วก็จะสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศได้ทันที ทั้งนี้หากถามคน สอศ.ร้อยทั้งร้อย อยากเห็นคนในได้ขยับขึ้นเป็นเลขาธิการ กอศ.บ้าง ไม่ใช่มีแต่คนนอกจนคนในไม่มีโอกาสได้เติบโต ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าคนนอกไม่เก่ง แต่เข้ามาแล้วต้องเสียเวลาศึกษางาน สำหรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันเราเสียเวลาอีกไม่ได้แล้ว

ด้านนายวัชรพง ฟื้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด(อศจ.)เชียงใหม่ กล่าวว่า อศจ.เชียงใหม่ต้องการลูกหม้อหรือบุคลากรที่อยู่สายงานอาชีวศึกษาให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กอศ. เนื่องจากที่ผ่านมาคนใน สอศ. ขาดผู้ที่มาดำรงตำแหน่งสายงานดังกล่าวหลายสิบปีแล้ว งานอาชีวศึกษาเป็นงานเฉพาะทาง ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กอศ.ก็ควรจะเป็นคนที่สามารถทำงานอาชีวศึกษาได้ทันที การขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษาจะได้ไม่ล่าช้า

นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวท.สุราษฎร์ธานี ประธาน อศจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ส่วนตัวตนมองว่า ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กอศ.คนใหม่ ควรที่จะมีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับอาชีวศึกษา จะได้ขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ที่ผ่านมาผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กอศ.มาจากหน่วยงานอื่น นโยบายอาชีวศึกษาที่ดีอยู่แล้วก็มักไม่ได้รับการขับเคลื่อนต่อ ดังนั้นตนจึงต้องการให้มีการวางนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งไม่ว่าผู้บริหารคนใดเข้ามาก็จะสามารถสานต่อการดำเนินการได้ รวมถึงต้องมีทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วย

ด้านจ่าสิบเอกสมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวท.สมุทรปราการ ประธาน อศจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ตนมองว่าการจัดการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 จะต้องสร้างให้คนไทยมีความแข็งเข้ม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ดังนั้นคนที่จะสามารถทำภาพเหล่านี้ให้ขัดเจนขึ้น คือ คนของอาชีวศึกษา เนื่องจากบทบาทและความเป็นตัวตนของอาชีวศึกษา จะเป็นไปในรูปแบบการคิดค้นสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ภาพอนาคต และเนื่องจากอาชีวศึกษาเรามีความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัว ดังนั้นผู้บริหารที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กอศ.จะต้องรู้บริบทของอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2286488

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook