วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > “ณัฏฐพล”เซ็นประกาศสรรหาเลขาธิการ สกสค.-คุรุสภาแล้ว

“ณัฏฐพล”เซ็นประกาศสรรหาเลขาธิการ สกสค.-คุรุสภาแล้ว

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 26 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 444 ครั้ง

รมว.ศึกษาธิการ เซ็นลงนามในประกาศสรรหาเลขาธิการสกสค.-คุรุสภาแล้ว เปิดรับสมัคร 5-14 ส.ค.นี้ เผย หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้มข้น ย้ำ ผู้สมัครต้องแสดงวิสัยทัศน์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์กร

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาแล้ว ซึ่งมีระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-14 ส.ค.2563 ในวันและเวลาราชการ สำหรับการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแต่ละรายจากข้อมูลใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

พร้อมกำหนดวันสัมภาษณ์และแสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครและให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคะแนน ดังนี้ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน (30 คะแนน)  ความประพฤติและประวัติการทำงาน (20 คะแนน) และแนวคิดวิสัยทัศน์ (50 คะแนน)

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้สรรหาจะดำเนินการสรรหาบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาให้ได้จำนวนไม่เกินสองรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยให้ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภารายงานชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ต้องส่งคะแนนเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการคุรุสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีระยะเวลาการรับสมัครวันที่ 5-14 ส.ค.2563 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจะเหมือนหลักเกณฑ์เดียวกับการสรรรหาเลขาธิการคุรุสภา

โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมกำหนดวันสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ที่มีเกณฑ์พิจารณา ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน (30 คะแนน) ความประพฤติและประวัติการทำงาน (20 คะแนน) และแนวคิดวิสัยทัศน์ (50 คะแนน)  โดยให้เปิดเผยรายชื่อผู้เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวจากจำนวนไม่เกินสองรายชื่อที่ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา

แต่อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการสกสค.อาจจัดให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาดังกล่าวแสดงวิสัยทัศน์อีกครั้งได้ ส่วนการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการสกสค.พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการสกสค.เห็นตามสมควร

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/786457

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook