วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘ณัฏฐพล’ เล็งเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ให้เป็นปัจจุบันหลังไม่ได้ปรับมาหลายปี

‘ณัฏฐพล’ เล็งเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ให้เป็นปัจจุบันหลังไม่ได้ปรับมาหลายปี

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 23 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 469 ครั้ง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมหารือการจัดทำระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาโดยที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 6 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ, คณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, คณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์, คณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21, คณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา และคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้คณะอนุกรรมการ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้หารือถึงแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย เพราะปัจจุบันทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญและอาชีวศึกษา ยังคงได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวตามอัตราที่ประกาศใช้ในปีการศึกษา พ.ศ.2553 ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเลย

“ที่ประชุมได้ให้คณะทำงาน ศึกษาข้อมูลเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันจำนวนนักเรียนที่น้อยลง ควรจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ และต้องดูว่าหากจะขยับการจ่ายเงินอุดหนุน จะกระทบงบประมาณหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องวางแผนใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมด้วย ส่วนแนวโน้มว่าจะขยับเงินอุดหนุนเพิ่มหรือไม่ ต้องดูความเหมาะสม แต่ถ้าดูการสนับสนุนเงินรายหัวของนักเรียนในประเทศ และนำไปเปรียบเทียบกับทั่วโลก จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำพอสมควร คงต้องให้คณะกรรมการ พิจารณาศึกษารายละเอียดต่อไป ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้” นายณัฏฐพล กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2194250

เปิดอ่าน 469 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook