วันเสาร์ 23 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ศาลยกฟ้องเด็กโฮมสคูล ไม่รับรองจบ ป.6 เหตุไร้ประเมินผลจัดการศึกษา ป.4-5 ตามเกณฑ์ สพฐ.

ศาลยกฟ้องเด็กโฮมสคูล ไม่รับรองจบ ป.6 เหตุไร้ประเมินผลจัดการศึกษา ป.4-5 ตามเกณฑ์ สพฐ.

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 1 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 322 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่ นายเจษฎา เลิศวงศ์วาณิช บิดา และบุตรชาย ซึ่งเป็นเด็กโฮมสคูล ฟ้อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และพวกรวม 4 ราย ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรับรองผลการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่บุตรของตนเอง

โดยศาลพิจารณาเเล้วเห็นว่า มติของคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีมติให้บุตรของ นายเจษฎา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อันเป็นการตัดสินผลการเรียนของระดับประถมศึกษาให้แก่บุตรของผู้ฟ้องคดี ไม่เป็นไปตามข้อ 6 ของกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ จึงมีผลทำให้บุตรของ นายเจษฎา ยังไม่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายเจษฎา จึงยังไม่มีสิทธิยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงมูลเหตุว่าก่อนนี้นายเจษฎา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอจัดการศึกษาให้บุตรของผู้ฟ้องคดี อายุ 15 ปี ว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านการเรียนเปียโน ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ศธ 04094/2636 ลว. 20 ก.ย. 2562 ว่าได้ทำหนังสือหารือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จากนั้นได้มีหนังสือตอบกลับมา เห็นว่า ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้คัดค้านหนังสือดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินให้บุตรของนายเจษฎา อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่านั้น จึงนำคดีมาฟ้อง

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2161809

เปิดอ่าน 322 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook