วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สกศ.เห็นชอบตั้งอนุกรรมการฯ ปฎิรูปการศึกษา 6 ด้าน

สกศ.เห็นชอบตั้งอนุกรรมการฯ ปฎิรูปการศึกษา 6 ด้าน

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 28 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 442 ครั้ง

รมว.ศึกษาธิการ ถก สภาการศึกษา เห็นชอบตั้งตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษา 6 ด้าน หวังขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อเร็วๆนี้ ทีประชุมได้มีมติแต่งตั้งโครงสร้างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา 6 ด้าน ประกอบด้วย คณะที่ 1 ด้านการปฎิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ มีนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี เป็นประธาน คณะที่ 2 ด้านการปฎิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีศ.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นประธาน คณะที่ 3 ด้านการปฎิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ มีศ.กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง เป็นประธาน คณะที่ 4 ด้านการปฎิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มี รศ.จุลนี เทียนไทย เป็นประธาน คณะที่ 5 ด้านการปฎิรูปโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา  มีนายอภิมุข สุขประสิทธิ์ เป็นประธาน และคณะที่ 6 ด้านการปฎิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล มีนายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นประธาน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาอีกคณะที่ไม่ได้ตั้งนั้นคือคณะด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย เนื่องจากมี พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ2562 กำกับดูแลไว้อยู่แล้ว รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฎิรูปการศึกษาในส่วนอื่นๆมีจำนวนเยอะมาก ซึ่งสามารถนำเข้ามาเสริมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง 6 ด้านได้ ส่วนการขับเคลื่อนแผนปฎิรูปการศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฎิรูปประเทศในอนาคตนั้นที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละข้อเสนแนะก็ตรงตามแนวทางของตนและกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.) ที่อยากให้เกิดขึ้น อีกทั้งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในตอนนี้ตนอยากให้การขับเคลื่อนเรื่องการปฎิรูปการศึกษามีการผสมผสานและทำให้กระชับคลอบคลุมทุกมิติให้มากขึ้นด้วย

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/771487

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook