วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > แจงตั้ง ‘ลูกปลัด ศธ.’ นั่งบิ๊ก สคบศ. ถูกกฎหมาย หลังถูกวิจารณ์ ‘ไม่มีความโปร่งใส’

แจงตั้ง ‘ลูกปลัด ศธ.’ นั่งบิ๊ก สคบศ. ถูกกฎหมาย หลังถูกวิจารณ์ ‘ไม่มีความโปร่งใส’

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 26 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 370 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีทีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการแต่งตั้งนายสัมมนาการณ์ บุญเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) หรือสถาบันวัดไร่ขิง ว่าไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใส ว่า ตนขอชี้แจงว่าการแต่งตั้ง นายสัมมนาการณ์ ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่าง โดยสัมมนาการณ์ เป็นข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองกี่ ซึ่งมีวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และได้มีหนังสือขอโอนมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สคบศ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับสูง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่นร.1006/ว36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 และรองปลัด ศธ. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถาบัน สคบศ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าสัมมนาการณ์ เป็นผู้มีความสามารถในตำแหน่งดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จึงดำเนินการเทียบตำแหน่งสัมมนาการณ์ ข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองกี่ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ9) เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงตามหนังสือสำนักงานก.พ.ที่ นร.1008/ว30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553

นางรักขณา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ถือได้ว่านายสัมมนาการณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการ สามัญประจำกระทรวงศึกษาธิการ (อ.ก.พ.) ให้เทียบเท่าประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือสำนักงานก.พ.ที่ นร.1008/ว15 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และที่ นร 1006/ว17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ซึ่งการรับโอนนายสัมมนาการณ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สคบศ. จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดทุกอย่าง

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2155375

เปิดอ่าน 370 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook