วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > เล็งรวม ‘โอเน็ต-9 วิชาสามัญ’ เป็นชุดเดียวกัน หวังช่วย ม.6 ลดการสอบซ้ำซ้อน

เล็งรวม ‘โอเน็ต-9 วิชาสามัญ’ เป็นชุดเดียวกัน หวังช่วย ม.6 ลดการสอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 20 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 387 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการทดสอบ O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ที่มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมด้วย เนื่องจากปัจจุบันการสอบต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.) ปีที่ 6 เพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ที่มีการสอบหลายครั้ง ซึ่งทำให้นักเรียนเครียด ค่าใช้จ่ายในการวิ่งสอบสูงเป็นภาระให้ผู้ปกครอง จะสามาถลดเหลือข้อสอบเดียวได้หรือไม่ เพราะปัจจุบันนักเรียนจะต้องสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต การทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GATการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ทำให้นักเรียนวุ่นในการเตรียมตัวอย่างมาก ซึ่งที่ประชุมถึงรูปแบบการสอบในปัจจุบันเป็นการสอบมีข้อจำกัดอะไรบ้าง โดยนายณัฏฐพล ได้ให้นโยบายว่าให้หารูปแบบของการทดสอบที่สามารถวัดสรรถนะของผู้เรียนได้ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เบื้องต้นที่ระชุมเสนอว่า ข้อสอบโอเน็ต และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา น่าจะมารวมกันได้ ซึ่งสทศ. จะนัดหารือเรื่องนี้อีกครั้ง เพื่อลงรายละเอียดว่าจะวัดผลประมวลผลอย่างไรที่จะให้นักเรียนสามารถเข้าสู่มหาลัยอย่างมีศักยภาพที่ตรงกับนักเรียน รวมถึงสามารถจะวักสมรรถนะของนักเรียนได้หรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า จุดประสงค์และเป้าหมายของการสอบโอเน็ตและ วิชาสามัญ 9 วิชา จะต่างกัน คือโอเน็ตจะวัดผลการศึกษา และวิชาสามัญ 9 วิชา จะเป็นคัดคนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ถ้าเอามารวมกัน หลักของการวัดและประมวลผลจะทำอย่างไร นายอำนาจ กล่าวว่า หลักของการวัดวลและประเมินผลสามารถดึงข้อสอบได้ ว่าข้อสอบนั้นๆ จะวัดนักเรียนด้านใดได้บ้าง เพราะข้อสอบ 1 ข้อ สามารถวัดผลในหลายๆ ด้านได้ เรื่องนี้หน่วยงานวัดผลและประเมินผลจะศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้การปรับปรุงข้อสอบใหม่ดังกล่าว จะต้องประกาศให้เด็กทราบล่วงหน้า 3 ปี โดยจะใช้ในปี 2566 โดยจะมีการประกาศให้ทราบปลายปี 2563

“แนวคิดการรวมข้อสอบนี้ เพราะไม่อยากให้นักเรียนวิ่งรอบสอบ หรือมีค่าใช้จ่ายในการสอบที่สูง เพราะจะสร้างความเหลื่อมในสังคม จึงคิดว่าสามารถจัดสอบครั้งเดียวจบได้หรือไม่ ทั้งนี้ผมมองว่ารูปแบบข้อสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถตรวจสอบ วัดและประเมินผลด้านต่างๆ ได้” นายอำนายกล่าว

ด้านนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า แนวทางการรวมข้อสอบโอเน็ตกับ วิชาสามัญ 9 วิชา เข้าเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เป็นแนวทางที่ตรงกับสิ่งที่ ทปอ.คิด เนื่องจาก ทปอ.มีแนวคิดที่จะปรับปรุงข้อสอบและจะใช้ข้อสอบใหม่ปีการศึกษา 2566 โดยเห็นว่าควรลดจำนวนการสอบลง ซึ่งข้อสอบวัดความรู้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนความรู้ และส่วนความถนัด โดยส่วนความรู้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนความรู้พื้นฐาน ซึ่งก็คือข้อสอบโอเน็ตเดิม และ ส่วนความรู้ประยุตก์ หรือวิชาสามัญ 9 วิชา เช่น ข้อสอบคณิตศาสตร์ 1 เป็นส่วนพื้นฐาน กับ คณิตศาสตร์ 2 ส่วนความรู้ประยุตก์ ซึ่งแล้วแต่ว่านักเรียนจะเลือกสอบอะไร เป็นต้น

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากข้อสอบโอเน็ตเป็นของ ศธ. ซึ่ง ทปอ.ไม่สามารถก้าวล่วงได้ จึงต้องยุติแนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตามล่าสุด เมื่อเร็วๆนี้ ทปอ.ได้ประชุมร่วมกับ สทศ. ซึ่งมีผู้บริหารของสพฐ. อยู่ด้วย ทปอ.จึงได้นำเสนอแนวคิดดังกล่าว และ ผู้บริหาร สพฐ.เห็นด้วยและรายงานให้ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.รับทราบ และเห็นด้วย จึงได้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เมื่อที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการ ก็ต้องมีการนำไปประชุมหารือเพื่อที่จะดำเนินการต่อ

“ส่วนปฏิทินการสอบโอเน็ต GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น เนื่องจากการ ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม และปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2564 ส่งผลกระทบต่อปฏิทินการสอบแน่นอน รวมทั้งกระบวนการระบบทีแคส ปีการศึกษา 2564 ด้วย แต่ขณะนี้ปฏิทินที่จะเลื่อนการสอบ ทปอ.มีข้อเสนอบเบื้องต้นแล้ว ซึ่งได้หารือกับ สพฐ.และ สทศ.แล้ว ก็เห็นด้วย แต่ยังไม่ได้หารือกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าจะลงตัวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือไม่ แต่คาดว่าจะได้ข้อสรุปอย่างช้าที่สุดในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคมนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมตัว งนี้ข้อสรุปการเลื่อนปฏิทินสอบ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมสามัญ ทปอ.ด้วย”นายพีระพงศ์ กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2148528

เปิดอ่าน 387 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook