วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สพฐ.ส่งหนังสือย้ำ ร.ร. แก้ 0,ร,มส ม.6 ภายใน 25 เม.ย.นี้

สพฐ.ส่งหนังสือย้ำ ร.ร. แก้ 0,ร,มส ม.6 ภายใน 25 เม.ย.นี้

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 17 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 488 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ ด่วนมาก เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติ การจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส. ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ทั่วประเทศ ทั้งนี้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน และการอนุติการจบการศึกษา ตามที่ได้แจ้งแล้ว นั้นในการนี้ สพฐ.ขอชักซ้อมความเช้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส ดังนี้

1. กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส ให้สถานศึกษามีการกำกับติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนทันที และดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับ ม.6 ให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ให้แล้วเสร็จทันต่อการยื่นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563

2.ให้สพท.กำกับติดตาม และให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

ที่มา https://www.dailynews.co.th/education/769609

เปิดอ่าน 488 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook