วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘บอร์ดโครงสร้าง ศธ.’ เคาะตั้งอาชีวะภูมิภาค 6 เขต ผุดคณะขับเคลื่อนบรูณาการ ‘ศน.-ตสน.-ICT’

‘บอร์ดโครงสร้าง ศธ.’ เคาะตั้งอาชีวะภูมิภาค 6 เขต ผุดคณะขับเคลื่อนบรูณาการ ‘ศน.-ตสน.-ICT’

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 18 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 412 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. เมื่อเร็ว ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดตั้งอาชีวะในระดับภูมิภาคขึ้นมา 6 เขต ซึ่งจะกระจายตามภูมิภาคต่างๆ เนื่องจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) อาจจะดูแลวิทยาลัยทั้งหมดที่มีกว่า 400 แห่ง ได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากจำนวนคนและผู้เรียนมากขึ้น โจทย์การพัฒนาการศึกษามีมากขึ้น หากจะให้ทุกอย่างขึ้นตรงกับ เลขาธิการ กอศ.ทั้งหมดอาจจะไม่ทันการณ์ เพื่อให้แต่ละวิทยาลัยมีความเข้มแข็งตามบริบทพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีอาชีวะเขตเข้ามาช่วยดูแลด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมต้องคณะขับเคลื่อนเพื่อบรูณาการงานของ ศึกษานิเทศก์ (ศน.) บุคลากรตรวจสอบภายใน (ตสน.) และและบุคลากรกลุ่มไอซีที โดยมีตนเป็นประธาน โดยมีตัวแทนของแต่ละกลุ่ม เพื่อรับฟังปัญหา และหาทางออกร่วมกัน ซึ่งทางออกนั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนบรูณาการของ ศธ.ด้วย

“ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอขอจัดตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สพฐ. เพื่อดูการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรใน สพฐ. จากเดิมแต่การแต่งตั้งโยกย้ายจะขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา (สป.ศธ.) ซึ่งไม่ใช่สพฐ.เป็นผู้ดูแลโดยตรง ต่อไปหากมี อ.ก.ค.ศ. สพฐ. หน่วยงานต้นสังกัดจะดูแลเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งที่ประชุมขอให้ทบทวนรายละเอียดและกลับมาเสนอที่ประชุมใหม่อีกครั้ง และในส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายระดับพื้นที่นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( สพท.) มีอำนาจในการดูแลบุคลากรทั้งแต่งตั้ง โยกย้ายและการลงโทษทางวินัยให้เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่ฯ ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งการโยกย้ายในภาพรวมในระดับจังหวัดจะต้องอยู่ในขอบเขตที่ สพฐ. กำหนด เช่น จังหวัดหนึ่งมีเขตพื้นที่ฯ ทั้งในส่วนของประถมและมัธยมหลายแห่ง คณะกรรมการในระดับจังหวัดที่ดูแลเรื่องแต่งตั้งโยกย้าย จะมีผู้อำนวยการ สพท. เป็นตัวแทนร่วมพิจารณาด้วย ไม่ใช่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ จะมีอำนาจดูแลเพียงคนเดียวแล้ว จึงทำให้การทุจริตเกิดขึ้นได้ยาก” นายวราวิช กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า บางจังหวัดอาจจะมี สพท.เพียงเขตเดียว การแต่งตั้งโยกย้ายจะเป็นอย่างไร นายวราวิช กล่าวว่า เนื่องจากการแต่งตั้งโยกย้ายนั้นทางคณะกรรมการมอบอำนาจ ให้จังหวัดไปดูแลจัดการแล้ว ซึ่งบางจังหวัดอาจจะมี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) อย่างละเขตในการบริหารจัดการแต่งตั้งโยกย้าย แต่หากจังหวัดนั้นมี สพท.เพียงเขตเดียว แสดงว่าจังหวัดนั้นเล็กมาก และหากเป็นเช่นนั้นจริง ต้องยอมให้ดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายตามนั้น เนื่องจากถ้าจะเปลี่ยนโครงสร้างการแต่งตั้งโยกย้ายทำได้ลำบาก

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2063220

เปิดอ่าน 412 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook