วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สพฐ.เร่งใช้งบ เน้นซ่อมสร้าง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

สพฐ.เร่งใช้งบ เน้นซ่อมสร้าง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 11 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 557 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ตนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ในเรื่องของการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็นด้วยกันคือ งบประจำ ที่ครม.มีมติให้เปลี่ยนวิธีการใช้งบประมาณร้อยละ 10 เข้าไปจะซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรายย่อย ต่อมาคือการปรับแผนการใช้งบประมาณไปต่างประเทศ ให้เป็นภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งตนมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผน สพฐ.ไปวางแผน ดูรายละเอียดเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว และในส่วนของงบลงทุน ตนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบงบลงทุนที่ยังไม่ได้รับจัดสรร หรือยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คุรุภัณฑ์วงเงินน้อยกว่า 1 ล้านบาท สิ่งก่อสร้างน้อยกว่า 10 ล้านบาท ที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม เพื่อจะวางแผนใช้งบต่อไป

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ในส่วนของงบกลาง ที่สพฐ.จะต้องดำเนินการขอ ให้ทุกหน่วยงานสำรวจข้อมูลหาแนวทาง ว่ามีแนวทางใดบ้างที่จะสามารถจัดสรรงบลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ ซึ่งข้อดีของสพฐ. คือมีโรงเรียในทุกหมู่บ้าน สามารถดำเนินการไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะการซ่อมแซมอาคารของโรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้ตนเน้นย้ำว่าจะต้องใช้แรงงานไทยไม่น้อยกว่า 70% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังจากนี้ สพฐ.จะทำแผนเพื่อเสนอให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาต่อไป

“การบริหารงบประมาณช่วงเวลานี้ มีความซ้ำกันในการใช้งบประมาณ เช่น ที่ผ่านมาสพฐ. ใช้งบประมาณปี 2562 ดำเนินการในส่วนต่างๆ ไปพลางก่อน เพื่อรองบประมาณปี 2563 ที่จะมางวดแรกคือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ซึ่งได้สร้างผลกระทบในการค่าเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เช่นเจ้าหน้าที่ธรุการ ภารโรง เพราะบางรายการได้รับเงินเดือนของกุมภาพันธ์ล่าช้า เพราะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งสพฐ.ได้ดำเนินการแก้ไขจ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของปีงบประมาณ 2564 สพฐ.ได้ดำเนินจัดทำรายละเอียดงบประมาณกับสำนักงานประมาณแล้ว ซึ่งผมมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ รวมทั้งสำนักนโยบายและแผน สพฐ.ไปดำเนินการจัดการภาพรวมของการใช้งบประมาณทั้งระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป”นายอำนาจ กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2046598

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook