วันอังคาร 19 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > เปิดเกณฑ์เฟ้น ‘รอง ผอ.ร.ร.’ คัด ‘ประวัติ-ผลงาน’ คะแนนเท่ากัน 3 ภาคให้สิทธิ ‘อาวุโส’ ก่อน

เปิดเกณฑ์เฟ้น ‘รอง ผอ.ร.ร.’ คัด ‘ประวัติ-ผลงาน’ คะแนนเท่ากัน 3 ภาคให้สิทธิ ‘อาวุโส’ ก่อน

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 1,793 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้ลงนามในหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และรายละเอียดการดำเนินการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้ในการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กว่า 4,000 อัตราเท่านั้น ส่วนการหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

นายอำนาจกล่าวต่อว่า รายละเอียดการคัดเลือกโดยสรุป ดังนี้ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) หรือคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการคัดเลือก กำหนดองค์ประกอบในการคัดเลือกแบ่งเป็น 3 ภาค ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้ประเมินโดยวิธีสอบข้อเขียน เน้นการศึกษา วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารหน้าที่และการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ภาค ข ประเมินประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น ประวัติ และประสบการณ์ 60 คะแนน ผลงาน 40 คะแนน และการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประเมินวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา จำนวน 50 คะแนน สอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 คะแนน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเงื่อนไขและวิธีการนั้น กำหนดให้เลือกสมัครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ได้เพียงแห่งเดียว หากพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะตัดสิทธิการคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครจะต้องสอบผ่านภาค ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากภาค ก ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีลำดับอาวุโสมากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า โดยขึ้นบัญชี ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

“หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งนี้ อนุมัติให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการอบรมพัฒนาหลังบรรจุแต่งตั้ง จากเดิมที่กำหนดให้พัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง เพราะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยการอบรมจะต้องเป็นไปตามนโยบาย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล และภาวะความเป็นผู้นำ ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี คาดว่าแต่ละ กศจ.จะจัดสอบในช่วงเดือนเมษายน เพื่อให้ได้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563” นายอำนาจกล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1966657

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook