วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > มอบ ‘สทศ.’ ปรับข้อสอบ ‘โอเน็ต’ รองรับ น.ร.ประถมเรียน ‘โค้ดดิ้ง’

มอบ ‘สทศ.’ ปรับข้อสอบ ‘โอเน็ต’ รองรับ น.ร.ประถมเรียน ‘โค้ดดิ้ง’

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 520 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนมีนโยบายให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนเรื่องโค้ดดิ้ง เริ่มปีการศึกษา 2563 ดังนั้น การทดสอบต้องปรับด้วย โดยได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เตรียมปรับข้อสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ให้เชื่อมโยงกัน ซึ่งขณะนี้กำลังระดมสมองเพื่อวางแผนจัดทำข้อสอบ ทั้งนี้ ครูผู้สอนไม่ต้องกังวลใจ เพราะ ศธ.จะจัดส่งคู่มือ ตำรา เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระสามารถปรับใช้โค้ดดิ้งในการสอนวิชาของตนเองได้

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความพร้อมเกี่ยวกับการสอบโอเน็ต โดยสร้างความตระหนัก และสื่อสารให้นักเรียน ครู โรงเรียน เห็นถึงความสำคัญของการสอบโอเน็ต เพราะผลการสอบจะนำไปใช้ในการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ และวัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ซึ่งทำให้ครูสามารถนำผลการทดสอบนี้ไปพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้ โอเน็ตยังเป็นตัวกระตุ้นให้โรงเรียนใส่ใจในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตัวชี้วัด และมาตรฐานของหลักสูตร ให้เด็กมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดอย่างแท้จริง และ สพฐ.ยังสนับสนุนให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำผลสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาเด็ก สอนเสริมในจุดที่เด็กอ่อนให้ได้รับการพัฒนา

“หลังสอบโอเน็ตแล้ว สำนักทดสอบทางการศึกษาของ สพฐ.จะทำคลังข้อสอบของกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ และเด็กได้นำไปฝึกฝนให้เกิดความคุ้นเคย นอกจากนี้ ในคลังข้อสอบของ สพฐ.ยังมีรูปแบบข้อสอบระดับนานาชาติ เช่น ข้อสอบ PISA ให้ครู และนักเรียนนำไปใช้ และฝึกฝนเช่นกัน ทั้งนี้ สพฐ.ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการทดสอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการสอนของครู และการพัฒนาตนเองของนักเรียน” นางวัฒนาพร กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1939096

 

เปิดอ่าน 520 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook