วันศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘วราวิช’ เล็งถกใครคุม ‘แต่งตั้ง-โยกย้าย’ แทน ‘ศธจ.-สพท.’ เผยโครงสร้างใหม่ ศธ.ใกล้สรุป

‘วราวิช’ เล็งถกใครคุม ‘แต่งตั้ง-โยกย้าย’ แทน ‘ศธจ.-สพท.’ เผยโครงสร้างใหม่ ศธ.ใกล้สรุป

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 20 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 819 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประธานคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ.เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ.วันที่ 24 มกราคมนี้ จะนำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างของแต่องค์กรหลักมาพิจารณา ซึ่งขณะนี้แต่ละแท่ง ทั้งสำนักงานปลัด ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงสร้างมาให้พิจารณาแล้ว แต่บอกรายละเอียดไม่ได้ เพราะอยากให้ที่ประชุมสรุปก่อน เพื่อไม่ให้สับสน

นายวราวิชกล่าวต่อว่า เบื้องต้นแต่ละแท่งเสนอปรับโครงสร้างภายใน บางองค์กรเสนอควบรวมหน่วยงาน เช่น สพฐ.มีข้อเสนอควบรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน ส่วนการทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่มีปัญหาทำงานซ้ำซ้อนกันนั้น ขอให้ สพฐ.พิจารณาเนื้องานว่างานใดที่ซ้ำซ้อนกัน ให้แยก และแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าแต่ละงานควรเป็นหน้าที่ของใคร เพื่อแบ่งภาระงานให้ชัดเจนมากขึ้น อย่าง ศธจ.มองว่าควรอยู่ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลภาพรวม เพื่อให้การจัดการศึกษาของจังหวัด ขณะที่ สพท.ทำหน้าที่รับนโยบายจาก สพฐ.เช่น หลักสูตรการเรียนการสอนที่ออกจากส่วนกลาง และหารือในจังหวัดของตัวเอง เพื่อปรับให้สอดคล้องบริบทของพื้นที่ และนโยบายรัฐบาล การทำงานแบบนี้เรียกว่าเมทริกซ์ เป็นหลักที่ใช้ทำงานทั้งในภาครัฐ และเอกชน

“ส่วนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งให้ ศธจ.สั่งบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย จากเดิมเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการ สพท.นั้น ยอมรับว่ามีปัญหาขัดแย้งมานาน และเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข แต่ต้องดูว่าอำนาจควรอยู่ที่ใคร หรือไม่ควรอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะหากคืนให้ สพท.ก็จะกลับไปที่ปัญหาเดิม แต่ควรมีคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณารายละเอียด ส่วน สอศ.เสนอปรับเพียงเล็กน้อย เพราะภาพรวมบูรณาการจัดการศึกษากับจังหวัดได้ค่อนข้างดี คิดว่าวันที่ 24 มกราคม จะได้เห็นหน้าตาโครงสร้างใหม่ ศธ.เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 80-90%” นายวราวิช กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1902198

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook