วันอังคาร 19 มกราคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > งานวิชาการ > คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

หมวดหมู่ : งานวิชาการ 17 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 7,886 ครั้ง

ในการดำเนินงานของสถานศึกษา จำเป็นที่จะต้องมี คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้แทนครู
2. ผู้แทนผู้ปกครอง
3. ผู้แทนชุมชน
4. ผู้แทนนักเรียน

เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
2. ร่วมกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียน และสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ซึ่งในแต่ละปี สถานศึกษาจะต้องจัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกัน พร้อมระบุอำนาจหน้าที่ โดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มีสัดส่วนของคณะกรรมการ ดังนี้

เปิดอ่าน 7,886 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook