วันพฤหัสบดี 20 มกราคม 2565
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > งานวิชาการ > คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ

หมวดหมู่ : งานวิชาการ 16 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 7,691 ครั้ง

ในการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด แต่ละปีการศึกษา สพฐ.กำหนดให้ ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่ สพฐ.กำหนด เว็บครูไทยจึงได้นำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มานำเสนอ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ต่อไป

(ตัวอย่างคำสั่ง)

จากตัวอย่างคำสั่ง จะเห็นว่า ได้มีการเพิ่มเติมกรรมการ (ลำดับที่ 11 ครูวิชาการระดับอนุบาลศึกษา) และหน้าที่ (ข้อที่ 10) นอกเหนือจากที่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามที่ สพฐ.กำหนด

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook