วันอาทิตย์ 17 มกราคม 2564
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > งานวิชาการ > ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

หมวดหมู่ : งานวิชาการ 16 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 2,805 ครั้ง

ในการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด แต่ละปีการศึกษา สพฐ.กำหนดให้ ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่ สพฐ.กำหนด เว็บครูไทยจึงได้นำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มานำเสนอ เพื่อให้สถานศึกษาใช้อ้างอิงในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ต่อไป

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook