www. k r u t h a i . i n f o  ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ |
วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558
หน้าแรก
ข่าวสารประจำวัน
ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า
วิพากษ์การศึกษา
กระดานสนทนา
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ แนวปฏิบัติ
งานวิชาการ
งานบุคคล
งานงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
บริการครูไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ย้ายสับเปลี่ยน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน
KruThai Variety
สาระน่ารู้
สุขภาพ
วิทยาศาสตร์
รอบรู้ ICT
Clip VDO
คุณครูพาเที่ยว
ความสวย ความงาม
ความเชื่อ ราศี
ดูดวง
ตรวจลอตเตอรี่
 

กางสัดส่วนรับ ม.1 โรงเรียนดัง กทม.ปี 2556 ..หอวัง-เตรียมอุดม-บดินทร์ จับสลาก 10-20%

 
     
  โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2556 โดย : Kruthai เปิดอ่าน 1929 | คิดเห็น 0  
 
คะแนนของข่าวนี้
(52.00%-5 ผู้โหวต)
 
 

.....

วันที่ 20 ก.พ.56 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขต กทม.ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 มาให้สพฐ.พิจารณาแล้ว ดังนี้

      * สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1

     โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ห้องเรียนปกติรับ 405 คน สอบคัดเลือก และคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ของนักเรียนทั่วไป 50%

     โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% โรงเรียนทวีธาภิเศก รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่การบริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) รับ 360 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รับ 300 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบางมดวิทยา" สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" รับ 315 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ รับ 400คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนปัญญาวรคุณ รับ 280 คน จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับ 350 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

     โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนโยธินบูรณะ รับ 350คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รับ 450 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

     โรงเรียนราชวินิตมัธยม รับ 360 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนวัดราชโอรส รับ 450 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนศึกษานารี รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับ 450 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับ 200 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีวิทยา รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับ 300 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับ 300 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     * สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 

      โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ รับ 750 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับ 572 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับ 746 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30 % สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับ 436 คน จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รับ 402 คน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ รับ 532 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50% โ

     โรงเรียนสารวิทยา รับ 602 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนสิริรัตนาธร รับ 560 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับ 544 คน จับสลาก25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนหอวัง รับ 722 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับ 480 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเทพลีลา รับ 460 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับ 460 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับ 616 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รับ 445 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับ 566 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับ 516 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบางกะปิ รับ 586 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 772 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รับ 632 คน จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับ 790 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับ 536 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับ 580 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับ 686 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับ 348 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป50%

     และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 รับ 776 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
 
 
  ภาพเพิ่มเติม

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
อดีต กก.คุรุสภาไม่แปลกใจคสช.ใช้ม.44 โยกย้าย11ขรก.ระดับสูง ศธ. [136]
"ยงยุทธ" ปัดปมขัดแย้งย้ายฟ้าผ่า ปลัด ศธ. ยันคนละเรื่องโละ 3 บอร์ด [327]
"สมศักดิ์-สมมาตร" ยังติดต่อไม่ได้หลังมีคำสั่ง คสช.โละบอร์ด สกสค. [428]
คสช.สั่งโยกสลับเก้าอี้ผู้บริหาร ศธ.6 ตำแหน่ง พร้อมสั่งโละบอร์ด คุรุสภา-สกสค.ให้ รมว.ศึกษา คุม [4004]
สพฐ.สั่ง ร.ร.นาเยียฯ ยุติปักเกรดลงบนเสื้อ นร. [1555]

 
***ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริง หรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาทางอีเมล์ webmaster@kruthai.info เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบ และทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
 


ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย (ชคบท.)