www. k r u t h a i . i n f o  ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ |
วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559
หน้าแรก
ข่าวสารประจำวัน
ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า
วิพากษ์การศึกษา
กระดานสนทนา
 

กางสัดส่วนรับ ม.1 โรงเรียนดัง กทม.ปี 2556 ..หอวัง-เตรียมอุดม-บดินทร์ จับสลาก 10-20%

 
     
  โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2556 โดย : Kruthai เปิดอ่าน 2211 | คิดเห็น 0  
 
คะแนนของข่าวนี้
(9.63%-27 ผู้โหวต)
 
 

.....

วันที่ 20 ก.พ.56 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขต กทม.ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 มาให้สพฐ.พิจารณาแล้ว ดังนี้

      * สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1

     โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ห้องเรียนปกติรับ 405 คน สอบคัดเลือก และคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ของนักเรียนทั่วไป 50%

     โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% โรงเรียนทวีธาภิเศก รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่การบริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) รับ 360 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รับ 300 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบางมดวิทยา" สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" รับ 315 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ รับ 400คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนปัญญาวรคุณ รับ 280 คน จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับ 350 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%

     โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนโยธินบูรณะ รับ 350คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รับ 450 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30%

     โรงเรียนราชวินิตมัธยม รับ 360 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนวัดราชโอรส รับ 450 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนศึกษานารี รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับ 450 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับ 200 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีวิทยา รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับ 300 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับ 300 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     * สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 

      โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ รับ 750 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับ 572 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับ 746 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30 % สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับ 436 คน จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รับ 402 คน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ รับ 532 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50% โ

     โรงเรียนสารวิทยา รับ 602 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนสิริรัตนาธร รับ 560 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับ 544 คน จับสลาก25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนหอวัง รับ 722 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับ 480 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเทพลีลา รับ 460 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับ 460 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับ 616 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รับ 445 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับ 566 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับ 516 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบางกะปิ รับ 586 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 772 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รับ 632 คน จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับ 790 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับ 536 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับ 580 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับ 686 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

     โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับ 348 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป50%

     และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 รับ 776 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
 
 
  ภาพเพิ่มเติม

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
เล็งตัดประเด็นสถานะครูในแผนการศึกษาแห่งชาติ [208]
เร่งดันมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก [69]
สอศ.เฟ้นอาจารย์เพิ่มคุณภาพสอน ป.ตรี [81]
ชง ศธ.เปิดโอกาส อกศจ.ฟังเสียงเด็ก [82]
สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะการวัดผลครู [114]

 
***ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริง หรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาทางอีเมล์ webmaster@kruthai.info เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบ และทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
 


ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย (ชคบท.)