www. k r u t h a i . i n f o  ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ |
วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558
หน้าแรก
ข่าวสารประจำวัน
ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า
วิพากษ์การศึกษา
กระดานสนทนา
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ แนวปฏิบัติ
งานวิชาการ
งานบุคคล
งานงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
บริการครูไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ย้ายสับเปลี่ยน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน
KruThai Variety
สาระน่ารู้
สุขภาพ
วิทยาศาสตร์
รอบรู้ ICT
Clip VDO
คุณครูพาเที่ยว
ความสวย ความงาม
ความเชื่อ ราศี
ดูดวง
ตรวจลอตเตอรี่
 

วันหยุดประจําปี 2556

 
     
  โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2555 โดย : Kruthai เปิดอ่าน 1571 | คิดเห็น 0  
 
คะแนนของข่าวนี้
(11.67%-12 ผู้โหวต)
 
 

.....

วันหยุดราชการปี 2556

วันหยุดราชการ 2556 เดือน มกราคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
1 มกราคม 2556
อังคาร
วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดราชการ 2556 เดือน กุมภาพันธ์ (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
25 กุมภาพันธ์ 2556
จันทร์
วันมาฆบูชา

วันหยุดราชการ 2556 เดือน มีนาคม (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2556 เดือน เมษายน (หยุด 6 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
6 เมษายน 2556
เสาร์
วันจักรี
8 เมษายน 2556
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันจักรี
13 เมษายน 2556
เสาร์
วันสงกรานต์
14 เมษายน 2556
อาทิตย์
วันสงกรานต์
15 เมษายน 2556
จันทร์
วันสงกรานต์
16 เมษายน 2556
อังคาร
วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

วันหยุดราชการ 2556 เดือน พฤษภาคม (หยุด 4 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
5 พฤษภาคม 2556
อาทิตย์
วันฉัตรมงคล
6 พฤษภาคม 2556
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล
รอประกาศ
รอประกาศ
วันพืชมงคล
6 พฤษภาคม 2556
ศุกร์
วันวิสาขบูชา

วันหยุดราชการ 2556 เดือน มิถุนายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2556 เดือน กรกฎาคม (หยุด 2 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
22 กรกฎาคม 2556
จันทร์
วันอาสาฬหบูชา
23 กรกฎาคม 2556
อังคาร
วันเข้าพรรษา

วันหยุดราชการ 2556 เดือน สิงหาคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
12 สิงหาคม 2556
จันทร์
วันแม่แห่งชาติ

วันหยุดราชการ 2556 เดือน กันยายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2556 เดือน ตุลาคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
23 ตุลาคม 2556
พุธ
วันปิยมหาราช

วันหยุดราชการ 2556 เดือน พฤษจิกายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2556 เดือน ธันวาคม (หยุด 3 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดราชการ 2556
5 ธันวาคม 2556
พฤหัสบดี
วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2556
อังคาร
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2556
อังคาร
วันสิ้นปี

*ตัวอักษรสีแดง คือ วันที่ธนาคารไม่หยุด วันพืชมงคล, วันเข้าพรรษา


วันหยุดธนาคารปี 2556

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน มกราคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
1 มกราคม 2556
อังคาร
วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน กุมภาพันธ์ (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
25 กุมภาพันธ์ 2556
จันทร์
วันมาฆบูชา

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน มีนาคม (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน เมษายน (หยุด 6 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
6 เมษายน 2556
เสาร์
วันจักรี
8 เมษายน 2556
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันจักรี
13 เมษายน 2556
เสาร์
วันสงกรานต์
14 เมษายน 2556
อาทิตย์
วันสงกรานต์
15 เมษายน 2556
จันทร์
วันสงกรานต์
16 เมษายน 2556
อังคาร
วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน พฤษภาคม (หยุด 4 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
1 พฤษภาคม 2556
พุธ
วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม 2556
อาทิตย์
วันฉัตรมงคล
6 พฤษภาคม 2556
จันทร์
วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล
24 พฤษภาคม 2556
ศุกร์
วันวิสาขบูชา

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน มิถุนายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน กรกฎาคม (หยุด 2 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
1 กรกฎาคม 2556
จันทร์
วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
22 กรกฎาคม 2556
จันทร์
วันอาสาฬหบูชา

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน สิงหาคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
12 สิงหาคม 2556
จันทร์
วันแม่แห่งชาติ

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน กันยายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน ตุลาคม (หยุด 1 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
23 ตุลาคม 2556
พุธ
วันปิยมหาราช

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน พฤษจิกายน (ไม่มีวันหยุด)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด
ไม่มีวันหยุด

วันหยุดธนาคารปี 2556 เดือน ธันวาคม (หยุด 3 วัน)
วันที่
วัน
วันหยุดธนาคารปี 2556
5 ธันวาคม 2556
พฤหัสบดี
วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2556
อังคาร
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2556
อังคาร
วันสิ้นปี

*ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ วันที่ ราชการไม่ได้หยุด วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดครึ่งปีธนาคารขอบคุณ www.rakjung.com/important-day-no182.html

 

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์ teenee.com
 
 
  ภาพเพิ่มเติม

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
5 เทคนิคแก้อาการหลับในได้ผลชะงัด [1536]
สอบ Final สบายบรื๋อกับเทคนิคอ่านหนังสือให้จำแม่น!! [775]
รู้หรือไม่ยางอะไหล่ ใช้งานได้แค่ 4 ปีเท่านั้น [887]
วิธีตรวจเช็คยางรถยนต์ ก่อนเดินทางวันหยุดยาว [1098]
'แอร์รถยนต์'...ดูแลอย่างไรให้ 'อึด-ทน' [1175]

 
***ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริง หรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาทางอีเมล์ webmaster@kruthai.info เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบ และทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
 


ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย (ชคบท.)