เตรียมพบกับโฉมใหม่ของเว็บไซต์ครูไทย เร็วๆ นี้

ทางทีมงานเว็บไซต์ครูไทยกำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งใหญ่ เพื่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาให้ครอบคลุมความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากยิ่งขึ้น