www. k r u t h a i . i n f o  ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ |
วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559
หน้าแรก
ข่าวสารประจำวัน
ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า
วิพากษ์การศึกษา
กระดานสนทนา
 

คาด พ.ย.บรรจุครู สคสค.ครบ

 
     
  โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2555 โดย : Kruthai เปิดอ่าน 3267 | คิดเห็น 0  
 
คะแนนของข่าวนี้
(7.27%-33 ผู้โหวต)
 
 

.....

คปร.คืนอัตรากำลังช้าซ้ำไม่พอ-ลุ้นก.ค.ศ.อนุมัติ 426 อัตรา

     ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เมื่อวันที่ 24 ต.ค.55 กลุ่มตัวแทนนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นที่ 14 ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม จากกรณีที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ล่าช้า โดยมีนายไกร เกษทัน ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เป็นตัวแทนรับเรื่อง  เนื่องจากนายชินภัทร ติดภารกิจเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

     นายจิโรจ จิ๋วแหยม ตัวแทนนิสิต นักศึกษาทุน สควค. กล่าวว่า โครงการ สควค.เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สพฐ. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยให้ทุนการศึกษา 580 ทุนต่อปี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ให้บรรจุในเขตพื้นที่การศึกษา ตามภูมิลำเนาของผู้รับทุน ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาทุน 541 คน และสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.55ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้เวลาผ่านไป 6 เดือนแล้ว มีนักศึกษาทุนได้บรรจุเป็นข้าราชการครู เพียง 189 คน  ส่วนที่เหลือ 352 คน ยังไม่ได้บรรจุ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาการให้ทุนการศึกษาของรัฐบาล ที่ระบุว่า "เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แล้ว ผู้เข้ารับทุนต้องเข้ารับราชการเป็นครู/อาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือหน่วยงานของรัฐ" 

     นายจิโรจ กล่าวต่อไปว่า ความล่าช้าที่เกิดขึ้น ยังทำให้นักศึกษาที่รับทุนเกิดความเครียด เพราะส่วนมากมาจากฐานะครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำ และไม่สามารถไปทำงานที่อื่นได้เนื่องจากติดสัญญาทุน  ทำให้ขาดรายได้และเป็นภาระของครอบครัว อีกทั้งขาดขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพครู ขาดความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของตนเอง จากการขาดความเอาใจใส่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่บรรจุนักศึกษาทุน เป็นข้าราชการ ต่างทราบมาก่อนว่าจะมีจำนวนผู้เข้ารับการบรรจุแต่ละปีเท่าใด แต่หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีแผนรองรับ ฉะนั้นขอตำหนิการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องกับการบรรจุครั้งนี้ ว่าไม่พึงตระหนักและไม่ได้เอาใจใส่ในผลประโยชน์ของทรัพยากรบุคคลของประเทศ อย่างไรก็ตาม ขอให้ สพฐ.เร่งรัดให้มีการบรรจุนักศึกษาทุน สควค. รุ่น 14 ที่เหลือทั้งหมดเข้ารับราชการครูโดยเร็วที่สุด เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ

     ด้านนายไกร กล่าวว่า ความล่าช้าการบรรจุในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับการจัดสรรอัตราเกษียณมาจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มาล่าช้ามากโดยได้รับอัตราในเดือน ก.ย. และอัตราที่ได้รับเมื่อเกลี่ยไปยังเขตพื้นที่ฯ ก็ไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติ กำหนดตำแหน่งจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวน 426 อัตรา โดยมั่นใจว่าภายในเดือน พ.ย.นี้ จะบรรจุนักศึกษาทุน สควค.และครูพันธ์ใหม่ ได้อย่างแน่นอน


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


เด็กทุน สควค.ร้องขอความเป็นธรรม เหตุได้บรรจุช้า

ตัวแทนเด็กทุน สควค.รุ่น 14 กว่า 20 คน ยื่นหนังสือ สพฐ.ขอความชัดเจนบรรจุเข้ารับราชการ ชี้ จบแต่เดือน เม.ย.รอมาถึง 6 เดือน ยังไม่ได้บรรจุอีกกว่า 300 คน ด้าน ผอ.สพร.รับหน้าแทน “ชินภัทร” ที่เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมแจง คปร.จัดสรรอัตราเกษียณให้ช้า รับปากจะดูแลให้ทุกคนได้บรรจุภายในเดือน พ.ย.นี้
       
       วันนี้ (24 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลุ่มตัวแทนนิสิตนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.รุ่นที่ 14) กว่า 20 คน นำโดย นายวิโรจ จิ๋วแหยม ตัวแทนนิสิตนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมฯ เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือต่อ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ขอความชัดเจนและขอความเป็นธรรมจากการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยล่าช้าเป็นเวลา 6 เดือน แต่เนื่องจากเลขาธิการ กพฐ.อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.เป็นตัวแทนมารับหนังสือแทน
       
       นายวิโรจ กล่าวว่า โครงการ สควค.เป็นความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สพฐ.และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยให้ทุนการศึกษา จำนวน 580 ทุนต่อปี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้บรรจุในเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลำเนาของผู้รับทุน ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาในโครงการเข้ารับทุน จำนวน 541 คน และได้สำเร็จการศึกษามาตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.แต่ขณะนี้เวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือนแล้ว มีนักศึกษาทุนได้เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูแล้วเพียง 189 คนเท่านั้น ส่วนที่เหลือ 352 คน ยังไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการครู ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาการให้ทุนการศึกษาของรัฐบาล ที่ระบุว่า “เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แล้ว ผู้เข้ารับทุนต้องเข้ารับราชการเป็นครู/อาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาฯ หรือหน่วยงานของรัฐ” ซึ่งหากการผิดสัญญาเกิดจากตัวนักศึกษาจะต้องชดใช้เงินทุนคืน จำนวน 270,000 บาทแต่หากผิดสัญญาโดยทางรัฐบาลเงื่อนไขต่างๆ ก็เป็นโมฆะ
       
       ทั้งนี้ การบรรจุนักศึกษาทุนล่าช้าทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับนักศึกษาที่รับทุน ดังนี้ 1.นักศึกษาเกิดความเครียดเนื่องจากการดำรงชีวิตในปัจจุบันต้องตกเป็นภาระของครอบครัว ซึ่งส่วนมากมาจากฐานะครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำ และนักศึกษาไม่สามารถไปทำงานที่อื่นได้ เนื่องจากติดสัญญาทุนไว้กับรัฐบาล 2.นักศึกษาขาดขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพครู และขาดความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของตนเอง จากการขาดความเอาใจใส่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากเป็นโครงการความร่วมมือของหลายหน่วยงานใช้งบประมาณของประเทศจำนวนมาก ทั้งที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่บรรจุนักศึกษาทุนเป็นข้าราชการได้ทราบมาก่อนว่า จะมีจำนวนผู้เข้ารับการบรรจุแต่ละปีเท่าใด แต่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้มีแผนรองรับ ทำให้นักศึกษาทุนที่เป็นความหวังของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้องขาดขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพครู
       
       “ขอตำหนิการปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการบรรจุครั้งนี้ ว่า ไม่พึงตระหนัก และไม่ได้เอาใจใส่ในผลประโยชน์ของทรัพยากรบุคคลของประเทศ และการยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อขอความชัดเจนในการบรรจุ และขอให้ สพฐ.เร่งรัดให้มี การบรรจุนักศึกษาทุน สควค.รุ่น 14 ที่เหลือทั้งหมดเข้ารับราชการครูโดยเร็วที่สุด เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศไทย” นายวิโรจ กล่าว
       
       ด้านนายไกร กล่าวว่า ความล่าช้าการบรรจุในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ สพฐ.ได้รับจัดสรรอัตราเกษียณมาจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มาล่าช้ามาก โดยเพิ่งได้รับอัตรามาเมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่ง สพฐ.ได้ประสานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ แล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติกำหนดตำแหน่งจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวน 426 อัตรา โดยมั่นใจว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะบรรจุนักศึกษาในโครงการ สควค.และครูพันธุ์ใหม่ได้อย่างแน่นอน


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ
 
 
  ภาพเพิ่มเติม

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
เล็งตัดประเด็นสถานะครูในแผนการศึกษาแห่งชาติ [377]
เร่งดันมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก [111]
สอศ.เฟ้นอาจารย์เพิ่มคุณภาพสอน ป.ตรี [138]
ชง ศธ.เปิดโอกาส อกศจ.ฟังเสียงเด็ก [129]
สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะการวัดผลครู [211]

 
***ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริง หรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาทางอีเมล์ webmaster@kruthai.info เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบ และทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
 


ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย (ชคบท.)