www. k r u t h a i . i n f o  ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ |
วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
หน้าแรก
ข่าวสารประจำวัน
ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า
วิพากษ์การศึกษา
กระดานสนทนา
 

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้น จำนวน 45 ราย

 
     
  โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2555 โดย : Kruthai เปิดอ่าน 2982 | คิดเห็น 0  
 
คะแนนของข่าวนี้
(73.33%-51 ผู้โหวต)
 
 

.....นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จำนวน ๔๕ ราย

ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๓๒ ราย (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๕ ราย ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย) อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๐ ราย (รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๙ ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย

อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่

--------------------------------------------------------------------------

ก.ค.ศ.ไฟเขียววิทยฐานะ 45 ราย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีมติอนุมัติวิทยฐานะ จำนวน 45 ราย ละเอียด ดังนี้

การประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ ว 25 และ ว 17 ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ ร.ร.อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 29,

วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายวีระเดช เหลืองหิรัญ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) ดอนเมือง

 เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า ส่วน ผู้ผ่านประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 5 หรือการประเมินผู้ที่มีงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญได้แก่ นายสมยศ ผลอินทร์ ร.ร.คุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พังงา นายสุโข อนันตมงคลกุล ร.ร.บ้านกะปง สพป.พังงา นายสมยศ แสงจันทร์ ร.ร.ประชากรรังสฤษฏ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายจิตดี ทองเสน ร.ร.บ้านบางม่วง สพป.พังงา นายอดุลชัย โคตะวีระ วท.ร้อยเอ็ด นายธวัช ศรีสว่าง ร.ร.สตรีอ่างทอง สพม.เขต 5 นายฉลอง อำพันเรือง ร.ร.ชุมชนวัดปราสาท สพป.อ่างทอง นายชาติชาย เกตุพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) มหาสารคาม นายมงคลชัย สมอุดร วษท.ฉะเชิงเทรา นายศักดา ขาวเกลี้ยง วท.ตราด นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์ วท.ลำปาง นายใบบุญ บุญทน ร.ร.บ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1

นางศิริพรกล่าวต่อว่า นายมานะ ครุธาโรจน์ ร.ร.อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ ร.ร.บ้านทับช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 1 น.ส.สุพิทยา เตมียกะลิน ร.ร.บ้านสล่าเจียงตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายศิลปชัย ผลกล้า ร.ร.วิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1 นายสิงห์โต แก้วกัลยา ร.ร.อนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 นายโกวิท ดนตรีเสนาะ ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 นายโพยม จันทร์น้อย ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 นายวัชรินทร์ ศิริพานิช วท.สัตหีบ นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ วท.ชัยนาท นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ร.ร.บ้านดอยคำ สพป.ลำพูน เขต 1 นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)แพร่

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า ครูเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายวีระยุทธ เพชรประไพ ร.ร.เสิงสาง สพม. เขต 31 นางภัสราวรรณ ธนัตทัพพ์มงคล ร.ร.สุขานารี สพป.นคร ราชสีมา เขต 1 นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นางประสพสุข รัตนสุภา ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 นายธง ต่อยอด ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ ร.ร.อนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1,

รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ นายวิเชียร เสงี่ยมวิบูล วษท.สระแก้ว,

ครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่ นางวราภรณ์ คงสม ร.ร.วัดไทรใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 นางสุชีลา แสนพิพัฒน์ ร.ร.วัดไทรใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 นางวัฒนี อ่องแก้ว ร.ร.มหาวชิราวุธ สพม.เขต 16 น.ส.พิชญา อินทรไชโย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สพม.เขต 16 นางศิริรัตน์ คำชมภู ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 นายชำนาญ นาคินทร์ ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา สพม.เขต 12 นายฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ วท.นครปฐม นายปิติกร ขำอ่อน วท.สมุทรสงคราม นางราศี ชมภูมิ่ง ร.ร.บ้านบึงกระจับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

และ รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย คือ นายสภา สุริมล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายมานิตย์ สิทธิราช สพป.เชียงราย เขต 1 และ น.ส.บุญครอง กุลดี สพป.พิจิตร เขต 1


ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน
 
 
  ภาพเพิ่มเติม

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
“ดาว์พงษ์”เร่งทำคลอดเกณฑ์ประเมินข้าราชการ ศธ. [1003]
ออมสินเดินหน้าฟ้องครูเบี้ยวหนี้ [1018]
ศธ.มอบสวนดุสิตโพลทำวิจัยหนี้สินครู [295]
สนช.ชง กม.ปฏิรูปศึกษา 11ฉบับ [317]
เผย"บิ๊กตู่"จี้ประเมิน ขรก.ต้องดูนิสัยด้วย [385]

 
***ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริง หรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาทางอีเมล์ webmaster@kruthai.info เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบ และทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
 


ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย (ชคบท.)