วันพฤหัส 26 เมษายน 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวการศึกษา > “การุณ”แจงงบฯสร้างโดม 11 โรงเรียนใต้

“การุณ”แจงงบฯสร้างโดม 11 โรงเรียนใต้

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา 10 มกราคม 2018 เปิดอ่าน 549 ครั้ง

สร้างโดมอเนกประสงค์ 11โรงเรียนใต้ ไม่ได้อยู่ในโครงการสานฝันการกีฬาจังหวัดชายแดนใต้

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตรวจสอบ กรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 62 ล้านบาท ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของ 11 โรงเรียนในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ นั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59 นายธนู  นูนน้อย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ทำหนังสือ ที่ ศธ.04245/1330 ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขอให้ สพฐ.สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 11 แห่ง

ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า ขณะนั้นตนอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เห็นว่าโครงการที่ สพม.15 ขอมานั้นเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และสอดคล้องกับโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้เด็กมีสถานที่ทำกิจกรรม จึงได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย จำนวน 62,431,400 บาท โดยได้ย้ำให้ สพม. 15 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรแล้วเท่านั้น ที่สำคัญให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้การอนุมัติเงินดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตามตนได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการแล้ว

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/620587

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook