วันพฤหัส 22 กุมภาพันธ์ 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวการศึกษา > กอปศ.เตรียมชงสาระใส่ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

กอปศ.เตรียมชงสาระใส่ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา 28 พฤศจิกายน 2017 เปิดอ่าน 301 ครั้ง

บอร์ด กอปศ.นัดถกผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน “ หมอจรัส” เผยต้องผลผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา อยู่ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

วันนี้ (28 พ.ย.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยผลการประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการทำงานของ กอปศ. และคณะอนุกรรมการ กอปศ.ชุดต่างๆ ที่ได้มีการประชุม รับฟังความคิดเห็น และทำงานตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา โดย ในวันที่ 2-3 ธ.ค.นี้ กอปศ.จะมีการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผล และให้มีผลผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ไปรากฎเป็นรูปธรรมอยู่ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ใน 3 ประเด็นใหญ่  คือ ความเสมอภาค ลดความเหลื่อล้ำ และคุณภาพ โดยให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพถ้วนหน้า ในทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ประธาน กอปศ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆนั้น คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก มีเป้าหมาย จัดการให้เด็กเล็กทุกคน ทั้งที่ขาดโอกาส ต้องการดูแลเป็นพิเศษ และเด็กพิการ ได้รับความเสมอภาคและมีคุณภาพ โดยจะมีการยกร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติขึ้น โดยในร่าง พ.ร.บ.มอง 6 ประเด็น อาทิ กลไกในการสร้างการบูรณาการการดูแลเด็กปฐมวัย เนื่องจากมีหลายหน่วยงานดูแลเรื่องนี้ เรื่องสิทธิประโยชน์ทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ด้านการศึกษา สิทธิประโยชน์ในเชิงการปกครองส่วนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาบุคลากรและครูที่ดูแลเด็กปฐมวัย สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ตลอดจนสื่อที่มีผลกระทบและมีอิทธิพลกับเด็กเล็ก เป็นต้น

ศ.นพ.จรัส  กล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน มีข้อเสนอให้ปรับการศึกษาไปอยู่ในดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลให้เต็มที่ เป็นแพลกฟอร์มการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล มีการปรับหลักสูตร การเรียนการสอน และการสอบจากเน้นเนื้อหาสาระเป็นตัวตั้ง เป็นฐานสมรรถนะเป็นตัวตั้ง เช่น สมรรถนะในเชิงคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตในอนาคต เป็นต้น สำหรับคณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ซึ่งขณะนี้มีปัญหาต่างๆจำนวนมากทั้งเรื่องการผลิตครู การใช้ครู การพัฒนาครู และการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลครู ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีผู้เข้าเรียนครู 1.5 แสนคน และจะสำเร็จการศึกษาใน 4 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันคาดว่าในอีก 4 ปีข้างหน้าจะมีตำแหน่งว่างบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ประมาณ 2.5 หมื่นคน

สำหรับข้อเสนอคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นั้น ด้านโครงสร้างมีภาพที่ชัดเจน คือ โรงเรียนนิติบุคคลที่ให้โรงเรียนมีอิสระมากขึ้น ซึ่งต้องควบคู่ไปกับธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและควรให้เป็นรูปธรรม โดยมี พ.ร.บ.โรงเรียนนิติบุคคล หรือ โรงเรียนที่มีความอิสระขึ้นมา ทั้งนี้ กอปศ.จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ข้อเสนอการปฎิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ” ครั้งที่ 2  ในวันที่ 15-16 ธ.ค.2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1.เด็กเล็ก 2.อาชีวศึกษา 3.อุดมศึกษา 4ครูและอาจารย์ 5.การจัดการเรียนการสอน และ 6.ปฎิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา.

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/612841

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook